Göteborgs universitet
Bild
Foto: Mark Poprocki/Shutterstock.com
Länkstig

Vår forskarutbildning

På Institutionen för globala studier erbjuder vi forskarutbildning inom freds- och utvecklingsforskning, samhällsvetenskapliga miljöstudier och socialantropologi. Syftet med forskar-utbildningen är att utveckla doktorandens förmåga att bedriva högkvalitativ forskning.

Utbildningen är fyra år, där det första året till största delen utgörs av kurser och de övriga tre av arbetet med en vetenskaplig avhandling. Under forskarutbildningen deltar doktoranderna i institutionens seminarie-verksamhet och forskargrupper, och ges även möjlighet att undervisa.