Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Antagning

Antagning till forskarutbildningen på institutionen för globala studier sker en gång om året. Vi utlyser lediga doktorandtjänster i december och deadline för att söka är vanligtvis under första veckan i februari.

Behörighet

För att komma ifråga för antagning till forskarutbildningen måste du uppfylla kraven för grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå enligt Högskoleförordningen 7 kapitel § 39 och kraven för den särskilda behörighet som gäller för respektive ämne.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har du som har:

  • avlagt en examen på avancerad nivå
  • läst minst 240 högskolepoäng, varav 60 högskolepoäng på avancerad nivå
  • på annat sätt inom eller utom Sverige förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Du hittar kraven på särskild behörighet i utlysningen för doktorandtjänsten och under sidorna för respektive forskarutbildning.

Ansökan

Vi utlyser alla lediga doktorandtjänster via Göteborgs universitets sökandeportal, där även ansökan sker. Vi tar inte emot några spontanansökningar. 

Ansökan måste vara fullständig för att vi ska kunna göra en bedömning av din behörighet, dina meriter och färdigheter. I din ansökan ska du skicka med:

  • ett väl genomarbetat projektförslag som visar vad du skulle vilja skriva din avhandling om
  • en mastersuppsats 
  • eventuellt andra akademiska arbeten, till exempel vetenskapliga publikationer
  • CV
  • kopior av examensbevis och akademiska betyg samt eventuella intyg på andra relevanta meriter.

Bedömning

Ansökningarna granskas och bedöms av en urvalskommitté som utsetts av handledarkollegiet i respektive ämne vid institutionen. Urval sker med hänsyn till den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Färdigheter, erfarenhet, kreativitet och excellens inom forskning bedöms också. Urvalskommittén rangordnar och intervjuar lämpliga kandidater och kommittén lämnar en rekommendation till prefekten. Vanligt tar prefekten beslut om antagning i april och antagna doktorander börjar sin forskarutbildning i mitten av augusti. Beslutet om antagning kan inte överklagas.

Vanliga frågor och svar (på engelska)

How do I apply?

You apply through University of Gothenburg’s electronic application system. You will be asked to submit a research proposal (max 2,000 words) which describes the planned focus of your PhD thesis, as well as a master’s thesis and/or other relevant papers or publications. A CV and copies of diplomas and academic transcripts are also required.

Do you accept PhD students on a continuous basis? Can I apply right now?

We normally announce new PhD positions once a year. The call is usually published on the University’s website in December, with an application deadline in February. Interviews are held in April, and successful applicants are expected to start their PhD studies in mid-August.

Do I need to find a supervisor at the department before I can apply?

No. We assign supervisors only after PhD students have been admitted into the PhD programme.

Could you review my CV or proposal to see if my profile or project fits your PhD programme?

The PhD Coordinator can let you know if your chosen topic is relevant for the PhD programme, but is not able to provide any detailed comments or advice on your PhD proposal and application.

How likely is it that I will be accepted?

Our PhD positions are generally very attractive. An open call often receives 100-200 applications for Environmental Social Sciences and Peace and Development Research, and somewhat fewer for Social Anthropology (where a background in anthropology is required). PhD positions in specific research projects usually attract 15-70 applications. Given the tough competition, you need to have an excellent research proposal and a very good master’s thesis and/or other relevant publications to have a chance.

What is the structure of the programme?

The PhD programme runs over four years, comprising 240 Higher Education Credits. The first year consists mostly of compulsory coursework. Students can (but are not required to) extend their contract by maximum one year by teaching or other forms of departmental service.

Could I do the programme remotely?

No, we expect all our students to be active members of the research environment. First-year students have a series of courses to take, and all PhD students are expected to participate in research seminars and PhD events, unless they are absent due to e.g. fieldwork.

What are the tuition fees?

There are no tuition fees: The PhD programme is free of cost for the admitted students.

Are there any scholarships I could apply for to fund my PhD studies?

All PhD positions at SGS are fully funded, salaried and free of cost. To cover the costs of going on fieldwork, taking PhD courses elsewhere or travelling to conferences, you may need to apply for internal or external funding. Most students successfully obtain such scholarships during their PhD studies.

What are the employment benefits?

All PhD students have a regular fix-term employment, which means that PhD students have rights to vacation, sick leave, parental leave and other social benefits on the same terms as other employees.