Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Två personer som diskuterar vid en datorskärm
Foto: Kiefer Likens

Vår forskning

Vårdvetenskaplig forskning fokuserar på främjandet av god hälsa men också människans upplevelser och erfarenheter i samband med ohälsa, sjukdom och lidande. Dels i samband med återhämtning, bevarande och främjande av hälsa och dels i relation till den biologiska kroppen och sociokulturella strukturer. Inom vårdforskning är människans lärande centralt liksom hur vård organiseras.

Personcentrerad vård

Personcentrerad vård är en forskningsprofil som genomsyrar institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Personcentrerad vård handlar om att fokusera på människan i vården och inte enbart sjukdomen. Detta synsätt har en lång tradition inom omvårdnads- och vårdforskningen. Med begreppet personcentrerad vård har forskare vid vår institution fört denna tradition vidare och utvecklat kunskap som både används inom utbildning och tillämpas och utvärderas i sjukvården. Centrum för personcentrerad vård, GPCC, är ett nationellt, tvärvetenskapligt centrum med finansiellt stöd av regeringens strategiska satsning på vårdforskning. Forskning visar positiva effekter av personcentrerad vård, både gällande kvalitet och kostnader. 

Vårdforskning i Samverkan- ViS

Vårdforskning i Samverkan (ViS) är ett projekt mellan sju olika svenska lärosäten för att identifiera samarbeten i syfte att stärka vårdforskning.