Bild
Foto på Joakim Öhlén vid inspelningen av podden
Joakim Öhlén är professor i omvårdnad och expert på palliativ vård. Han är också föreståndare för Centrum för personcentrerad vård, GPCC.
Foto: Elin Lindström
Länkstig

Podgästen Joakim Öhlén: Bilden av palliativ vård behöver nyanseras

Publicerad

Den bild som framträtt i media av den palliativa vården är på många sätt felaktig, det framför professor Joakim Öhlén som är podden Akademilivs senaste gäst.

Patienter behöver inte vara döende för att få palliativ vård. Joakim Öhlén menar att den palliativa vården istället är en slags livshjälp, som hjälper patienter att leva livet ut. Han beskriver det som en aktiv vård där vårdgivarna försöker förutse vilka symtom och behov som behöver lindras. Palliativ vård ges ofta parallellt med patientens sjukdomsspecifika vård och behandling, som dock kan fasas ut i slutskedet. Det som kallas vård i livets slutskede är en fas som ingår i den palliativa vården.

Joakim Öhlén är professor i omvårdnad och expert på palliativ vård. Han är också föreståndare för Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, och har en kombinationsanställning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset där han leder arbetet med praktisk kunskapsutveckling inom Palliativt Centrum. För Svensk sjuksköterskeförening är han också vetenskapligt råd i palliativ vård.

Intervjuar gör kommunikatörerna Lovisa Aijmer och Elin Lindström, båda vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Akademiliv är en podd från Sahlgrenska akademin, den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet.

Om du vill kontakta redaktionen: akademiliv@gu.se

Hör samtalet med Joakim Öhlén i Akademiliv

Akademiliv på Soundcloud