Göteborgs universitet
Bild
Två händer pusslar ett hjärta
Foto: Pixabay

SHIFT CARE

Forskarskolan SHIFT CARE- Swedish researcH school in Integrated CARE for Future Teachers fokuserar på kunskapsutveckling som genom lärande och forskning stödjer omställningen till Nära vård för personer i olika åldrar med komplexa vårdbehov. Forskarskolan drivs tillsammans av fyra lärosäten: Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst.

Nära vård syftar på en vård som är proaktiv, hälsofrämjande och personcentrerad, som använder digitala och hybrida lösningar, eftersträvar en kostnadseffektiv och hållbar vård med hög kvalitet och skapar sömlöst samarbete genom hela vårdkedjan. Lärare vid de olika lärosätena ansvarar för undervisningen där även internationella experter medverkar.

Doktorander som antas till forskarskolan kommer att antas till den ordinarie forskarutbildningen vid något av de fyra samverkande lärosätena och följa det lärosätets allmänna studieplan. Deltagandet i forskarskolan pågår parallellt med den ordinarie forskarutbildningen och forskarskolans program med kurser, internat, seminarier och internationellt utbyte genomförs inom ramen för valbara kurser. Upplägget syftar till att förbereda doktorander till att bedriva tvärvetenskaplig spjutspetsforskning och undervisning i nära samverkan med primärkommunala verksamheter.

Upplägg

En hörnsten inom forskarskolan SHIFT CARE är att förbereda doktorander för att bli verksamma inom utbildning med inriktning mot Nära vård på universitet, högskolor och inom hälso- och sjukvårdens olika vårdnivåer.

Forskarskolan innehåller två obligatoriska kurser för doktorander, en teoretisk kurs med fokus på Nära vård och en högskolepedagogisk och didaktisk kurs. Det kommer också finnas valbara kurser. Forskarutbildningen kommer företrädesvis att genomföras under fem år där doktoranden har institutionsanställning (med undervisning upp till 20%).

Organisation

Organisationen av forskarskolan består av en styrgrupp med representanter från alla fyra lärosäten. Vidare är en större referensgrupp knuten till forskarskolan, bestående av verksamhetsföreträdare, professionsföreträdare, representanter från civilsamhället och ett vetenskapligt råd bestående av forskare med expertis inom området Nära vård. 

Kontakt: shiftcare@adm.gu.se

Beviljade projekt inom SHIFT CARE våren 2023

 

Göteborgs universitet

Emmelie Barenfeld - Identifying key components in transition programs towards Good Quality Local Health Care [Nära vård]: Evaluation of two approaches to support implementation efforts

Zahra Ebrahimi - Development and evaluation of a person-centred integrated close care unit for frail older persons in collaboration with municipal and regional primary care

Qarin Lood - Care for healthcare – Explorations of work-related health in the shift towards person-centred integrated care

 

Högskolan i Borås

Berit Lindahl - Equal, proximity care and professional support to children and young people living on home mechanical ventilation

Magnus Hagiwara - Strengthening transition to primary and home care - increased prehospital knowledge of mental illness in comprehensive care
 

Högskolan i Skövde

Anna Dahl Aslan - Digital Support to lncrease Meaningfulness and Social Activities for Homebound Older Persons

Jenny Hallgren - Monitoring heart failure patients with digital bedside sensors in municipal home health care with a mobile primary care

Mia Berglund - DigiSTRENGTH: Reflective STRENGTH-Giving Dialogues including use of digital tool - a person-centered support in living with long term health problems for increased participation, meaning in life and reduced involuntary and existential loneliness

Högskolan Väst

Susanne Andersson - Development and usability evaluations of integrated eHealth services that support prevention, self-management and care of older at risk of developing diabetic foot ulcers in a cross-border municipal and primary care setting – DEEPCARE(