Göteborgs universitet
Bild
docka där intensivvårdsträning utförs
Foto: Tim Cooper
Länkstig

Sektionen för diagnostik och vård vid akuta och kritiska tillstånd

Diagnostik och vård vid akuta och kritiska tillstånd är en sektion som arbetar med utbildning och forskning inom anestesisjukvård, operationssjukvård, intensivvård, kirurgisk vård, omvårdnad och radiografi. Sektionen kan bidra med specifik kunskap inom många områden, exempelvis röntgenundersökningar, vårdhygien, smittskydd, akuta bedömningar och nära vård i alla program och kurser.