Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Fasad på huvudbyggnaden
Vi håller till i vackra lokaler på hälsovetarbacken
Foto: Martina Serrano

Om oss

Hos oss arbetar lärare, forskare och administratörer med sjukvårdsrelaterade utbildningar, forskarutbildning, forskning och samverkan. Välkommen till oss om du vill studera till något vårdyrke, forska eller arbeta hos oss eller om du vill veta mer!

Institutionens vision är att upprätthålla en hög kvalitet inom utbildning, forskning och klinisk praxis i vårdvetenskap. Vi erbjuder utbildningsprogram och kurser på grund- och avancerad nivå samt en forskarutbildning som leder till en doktorsexamen i vårdvetenskap. Kompetensutveckling i form av uppdragsutbildningar är en annan viktig del av institutionens uppdrag och vi samverkar med många aktörer i samhället. I både vår forskning och vår undervisning har vi en stark profilering mot personcentrerad vård som är vårt viktigaste styrkeområde.

Vår verksamhet i korthet:

 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet med 13 inriktningar
 • Röntgensjuksköterskeprogrammet
 • Barnmorskeprogrammet
 • Fristående kurser, kurspaket och uppdragsutbildningar.
 • Forskarutbildning i ämnet vårdvetenskap
 • Forskning med både bredd och spets genom bland annat sju forskargrupper och en centrumbildning i personcentrerad vård. 

Vi utbildar ca 1200 studenter 

Varav ca 65% läser på grundnivå och 35% på avancerad nivå

Om vår utbildning: 

 • Tvärvetenskaplig
 • Evidensbaserad
 • Livslångt lärande
 • Möjligheter att studera utomlands
 • Utbildningsprogram som leder till legitimation

Kompletta akademiska miljöer

Vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa strävar vi efter kompletta akademiska miljöer. Där utvecklas en växelverkan mellan forskning, utbildning och samverkan och  goda förutsättningar för en dynamisk miljö kan skapas.

Kompletta akademiska miljöer attraherar duktiga forskare, lärare, administratörer och studenter vilket skapar bättre förutsättningar för stärkt forskning, högre kvalitet på utbildning och större samhällelig nytta.

Grunden för  kompletta akademiska miljöer är en växelverkan mellan forskning, utbildning och samverkan. Det innebär att all utbildning – oavsett nivå – är forskningsanknuten, liksom att all forskning ska vara utbildningsanknuten. Därigenom får studenter en naturlig kontakt med forskning. Miljön ska bidra till gränsöverskridande forsknings- och utbildningssamarbeten samt kännetecknas av samverkan med offentliga och privata aktörer i samhället. Miljöernas samverkan med omvärlden innebär att nya idéer kan spridas i en vidare krets. Det möjliggör ett flöde av nya idéer och ny kunskap, som stärker och innebär också en möjlighet till kontinuerlig utveckling av kvaliteten i vår verksamhet.