Göteborgs universitet
Bild
Fasad på huvudbyggnaden
Vi håller till i vackra lokaler på hälsovetarbacken
Foto: Martina Serrano

Om oss

Hos oss arbetar lärare, forskare och administratörer med sjukvårdsrelaterade utbildningar, forskarutbildning, forskning och samverkan. Välkommen till oss om du vill studera till något vårdyrke, forska eller arbeta hos oss eller om du vill veta mer!

Institutionens vision är att upprätthålla en hög kvalitet inom utbildning, forskning och klinisk praxis i vårdvetenskap. Vi erbjuder utbildningsprogram och kurser på grund- och avancerad nivå samt en forskarutbildning som leder till en doktorsexamen i vårdvetenskap. Kompetensutveckling i form av uppdragsutbildningar är en annan viktig del av institutionens uppdrag och vi samverkar med många aktörer i samhället. I både vår forskning och vår undervisning har vi en stark profilering mot personcentrerad vård som är vårt viktigaste styrkeområde.

Vår verksamhet i korthet:

Vi utbildar ca 1200 studenter 

Varav ca 65% läser på grundnivå och 35% på avancerad nivå

Om vår utbildning: 

  • Tvärvetenskaplig
  • Evidensbaserad
  • Livslångt lärande
  • Möjligheter att studera utomlands
  • Utbildningsprogram som leder till legitimation