Bild
defibrilering på manlig patient
Foto: Gunter Valda
Länkstig

Vård i samband med akuta och kritiska tillstånd

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Kort beskrivning

Forskargruppen ACCT (Acute and Critical Care Team) etablerades 2013 för att utveckla och stärka forskning och kunskapsutveckling inom i det kontinuum som startar i den prehospitala vården utanför sjukhus och slutar vid återgång till samhället efter sjukhusvård. Visionen är: hög kvalitet och säkerhet för patienter som vårdas i samband med akuta och kritiska tillstånd. För att uppnå detta genomför vi kliniskt relevant högkvalitativ omvårdnadsforskning inom prehospital vård, akutsjukvård, intensivvård och operationssjukvård.

Pågående studier inom området fokuserar på säkerhet, delaktighet, upplevelser hos patienter i alla åldrar samt på personcentrerad vård. Exempel på projekt: 

  • Opioidfri anestesi och postoperativ vård (ansvarig forskare Axel Wolf
  • Trycksårsprevention (ansvarig forskare Mona Ringdal
  • Säker övervakning med googleglasögon under anestesi (ansvarig forskare Pether Jildenstål
  • Patienters avvänjande av mekanisk ventilation (ansvarig forskare Mona Ringdal
  • DIAC- drama i akut- och intensivvård (ansvarig forskare Mona Ringdal
  • PPSA- Patientdelaktighet i patientsäkerhetsakiviteter (ansvarig forskare Lena Oxelmark
  • Safe hand and theatre care (ansvarig forskare Annette Erichsen
  • Simuleringsforskning (ansvarig forskare Mona Ringdal)
  • Patientsäkerhet inom radiografi (ansvarig forskare Maud Lundén)

Dessutom utvecklas kunskap om komplementära metoder inom akutsjukvård. Vidare pågår studier inom hälsoekonomi, ledarskap och organisatoriska förändringar inom området. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

De aktiviteter vi bedriver som en del i denna forskning inkluderar att skriva vetenskapliga artiklar för internationell publicering, retreat för att skriva forskningsansökningar samt klinisk forskning och överföring av vetenskaplig kunskap för att främja evidensbaserad vård.

Forskare

Forskargruppsledare 
Mona Ringdal
Axel Wolf

Forskare, Docenter, Professorer

Angela Bång
May Bazzi
Carl-Johan Cederwall
Sofia Erestam
Annette Erichsen
Anne Flodén
Pether Jildenstål
Lotta Johansson
Maud Lundén
Mirjana Kustrimovic
Monica Kelvered
Lena Oxelmark
Sepideh Olausson

Doktorander
Per Enlöf 
Maria Frödin 
Karin Grankvist 
Johan Nilsson
Daniel W. Norbeck 
Alexander Olausson
Agneta Wallin 

 

Möten och seminarier

Navigate to video: Systematic review with meta analysis 2020, Brigid GIllespie
Video (44:30)
Systematic review with meta analysis 2020, Brigid GIllespie

Presentation Brigid Gillespie, december 2020

Systematic review and meta analysis 2020 (PDF)