Hoppa till huvudinnehåll
Bild
defibrilering på manlig patient
Foto: Gunter Valda
Länkstig

Vård i samband med akuta och kritiska tillstånd

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Kort beskrivning

Forskargruppen ACCT (Acute and Critical Care Team) etablerades 2013 för att utveckla och stärka forskning och kunskapsutveckling inom i det kontinuum som startar i den prehospitala vården utanför sjukhus och slutar vid återgång till samhället efter sjukhusvård. Visionen är: hög kvalitet och säkerhet för patienter som vårdas i samband med akuta och kritiska tillstånd. För att uppnå detta genomför vi kliniskt relevant högkvalitativ omvårdnadsforskning inom prehospital vård, akutsjukvård, intensivvård och operationssjukvård.

Pågående studier inom området fokuserar på säkerhet, delaktighet, upplevelser hos patienter i alla åldrar samt på personcentrerad vård. Exempel på projekt: 

  • Opioidfri anestesi och postoperativ vård (ansvarig forskare Axel Wolf
  • Patientsäkerhet och intrahospitala transporter av intensivvårdade patienter (ansvarig forskare Mona Ringdal
  • Säker övervakning med googleglasögon under anestesi (ansvarig forskare Pether Jildenstål
  • Patienters avvänjande av mekanisk ventilation (ansvarig forskare Mona Ringdal
  • DIAC- drama i akut- och intensivvård (ansvarig forskare Mona Ringdal
  • PPSA- Patientdelaktighet i patientsäkerhetsakiviteter (ansvarig forskare Lena Oxelmark
  • Safe hand and theatre care (ansvarig forskare Annette Erichsen Andersson

Dessutom utvecklas kunskap om komplementära metoder inom akutsjukvård. Vidare pågår studier inom hälsoekonomi, ledarskap och organisatoriska förändringar inom området.

Studier planeras även för implementeringsforskning och transporter av patienter inom akutsjukvården. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

De aktiviteter vi bedriver som en del i denna forskning inkluderar att skriva vetenskapliga artiklar för internationell publicering, retreat för att skriva forskningsansökningar samt klinisk forskning och överföring av vetenskaplig kunskap för att främja evidensbaserad vård.

Forskare

Forskargruppsledare 
Axel Wolf
Mona Ringdal

Forskare, Docenter, Professorer
Annette Erichsen Andersson
Lena Oxelmark
Pether Jildenstål
Sepideh Olausson
Angela Bång
Anne Flodén
Eric Carlström
Maud Lunden
Mirjana Kustrimovic
Monica Kelvered
Marie Engwall
Lotta Johansson

Doktorander
Sofia Erestam
Carl-Johan Cederwall
Jenny Milton 
Maria Frödin 
Karin Grankvist 
Kristoffer Wibring 
Hanan Alshehri Hamdan
Daniel W. Norbeck 
Per Enlöf 
Alexander Olausson
Agneta Wallin 
Johan Nilsson

Gästprofessor
Brigid Gillespie

Möten och seminarier

Video (44:30)
Systematic review with meta analysis 2020, Brigid GIllespie

Presentation Brigid Gillespie, december 2020

Systematic review and meta analysis 2020 (PDF)