Hoppa till huvudinnehåll
Bild
person som hoppar mellan två klippavsatser
Foto: Sammie Vasquez
Länkstig

Vård vid övergångar inom hälso- och sjukvård

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Medicinska och kirurgiska framsteg har gett unga personer med långvariga sjukdomstillstånd som debuterat under barndomen en ökad förväntad livslängd. Denna grupp unga är i behov av specialistvård livet ut för att öka möjligheten till ett gott och långt liv.

Överföring av unga med långvariga sjukdomstillstånd från barn- till vuxensjukvård har under de senaste decennierna uppmärksammats i allt högre utsträckning. Brister i vården vid överföringen har uttryckts både av patienter och deras närstående - en fråga som också drivs av patientorganisationerna. Dessutom efterfrågar vårdpersonal inom barn- och vuxensjukvård förbättrade rutiner för att främja välbefinnande och medicinska utfall hos unga med kroniska sjukdomar under en sårbar period i livet.

Syfte

Målsättningen är att generera ny kunskap om aspekter på vård vid övergångar inom hälso- och sjukvård. Initialt har forskargruppen utgångspunkt i målgruppen unga med långvariga tillstånd. Detta genomförs bland annat genom att studera, utveckla och utvärdera effekterna av både nya och rådande vårdmodeller för att kunna förbättra vården vid övergångar mellan olika vårdgivare samt att kartlägga konsekvenser för patienterna när det gäller t.ex. medicinska utfall och psykosociala aspekter vid brister i övergången från barn- till vuxensjukvården.

Teman

Forskningen bedrivs inom följande teman: 

  • Vård vid olika förändringar i livsfaser, hälsotillstånd eller sociala roller
  • Vård vid överföring mellan olika vårdgivare
  • Hälso- och sjukvårdsmodellers påverkan vid övergångar i vården
  • Konsekvenser och orsaker till avbrott i uppföljningen

Forskare