Göteborgs universitet

Kontaktinformation

Postadress
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Box 457
405 30 Göteborg

Besöksadress
Arvid Wallgrens Backe, Hus 1 och 2, 413 46 Göteborg

Leveransadress
Arvid Wallgrens Backe Hus 4, 413 46 Göteborg

Expeditionen svarar på allmänna frågor för dig som är student på institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Här hanteras även tentamensadministration. 

studentexpedition@fhs.gu.se

Telefon: 031-786 60 58

Kontakta någon av våra studievägledare via e-post eller telefon
studievagledning.vvh@fhs.gu.se

Gabi Oesterling Tel: 031-786 60 57

Sara Williamsson Tel: 031-786 60 08

Karin Mossberg, administrativ samordnare
karin.mossberg@gu.se 
Tel: 031-786 61 12

Jeanette Tenggren Durkan, projektsamordnare Centrum för personcentrerad vård - GPCC
jeanette.tenggren.durkan@gu.se
Tel: 031-786 69 29

Lovisa Aijmer samordnare kommunikation och forskningsstöd
lovisa.aijmer@gu.se 
Tel: 031-786 60 32