Göteborgs universitet
Bild
none

Administrativ enhet

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa har ett antal administratörer som arbetar med bland annat ekonomi, personalfrågor och kurs- och utbildningsadministration.