Göteborgs universitet
Bild
none

Administrativ enhet

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa har ett antal administratörer som arbetar med bland annat ekonomi, personalfrågor och kurs- och utbildningsadministration.

Administrativ chef, Karin Dejke, karin.dejke@gu.se, Tel. 031-786 6071, mobil: 0766-18 30 81

Ledningsstöd prefekt, Karin Mossberg, administrativ samordnare, karin.mossberg@gu.se , Tel: 031-786 61 12

Centrum för personcentrerad vård - GPCC, Jeanette Tenggren Durkan, projektsamordnare, jeanette.tenggren.durkan@gu.se 
Tel: 031-786 69 29

Helén Wärnsäter, ekonomisamordnare helen.warnsater@gu.se, tel: 031-786 60 86

Marie Hagberg Mårtensson, ekonomiadministratör marie.hagberg.martensson@gu.se
Tel. 031-786 60 60 (tjänstledig) 

Martina Palmén Persson, ekonom martina.palmen.persson@gu.se
Tel: 031-786 60 21

Eva Thörnqvist Nilsen, personalsamordnare eva.thornqvist.nilsen@gu.se tel: 031-786 61 33

Lena Svensson, administratör lena.h.svensson@gu.se tel: 031-786 60 65

Axel Wolf, IT-beredare
axel.wolf@gu.se
Tel. 031-786 60 34

Intern kommunikation, Karin Mossberg, karin.mossberg@gu.se tel: 031-786 61 12

Extern kommunikation, Lovisa Aijmer,  lovisa.aijmer@gu.se tel: 031-786 60 32

Studentkommunikation, Martina Serrano,  martina.serrano@gu.se tel. 031-786 60 81

Kommunikation GPCC, Jeanette Tenggren Durkan jeanette.tenggren.durkan@gu.se
tel: 031-786 69 29

 

Gabi Oesterling, studievägledare, studievagledning.vvh@fhs.gu.se tel: 031-786 60 57

Sara Williamsson, studievägledare studievagledning.vvh@fhs.gu.se tel: 031-786 60 08

Cecilia Ohlsson, utbildningsadministratör, cecilia.ohlsson@gu.se tel: 031-786 21 71

Erika Thorsell, utbildningshandläggare erika.thorsell@gu.se, tel: 031-786 60 24

Karin Renås, utbildningssamordnare, karin.renas@fhs.gu.se, tel: 031-786 60 07 

Louise Öhlund, VFU-samordnare
louise.ohlund@gu.se, Tel: 031 – 786 60 81

Isabella Svelid, programsamordnare sjuksköterskeprogrammet isabella.svelid@gu.se
Tel. 031-786 61 43 

Camilla Torstensson, programsamordnare röntgensjuksköterskeprogrammet,  
camilla.torstensson@gu.se, tel. 031-786 61 43 

Peder Lindgren, utbildningsadministratör sjuksköterskeprogrammet peder.lindgren@gu.se , tel. 031-786 61 03

Josef Thoresen vik. utbildningsadministratör sjuksköterskeprogrammet josef.thoresen@gu.se
Tel: 031-786 5479

Frida Carlsson, utbildningsadministratör specialistsjuksköterskeprogrammet helfart, frida.carlsson@gu.se 
Tel. 031-786 60 33 

Cecilia Ohlsson, utbildningsadministratör specialistsjuksköterskeprogrammet, koordinator för uppdragsutbildningar  cecilia.ohlsson@gu.se tel: 031-786 21 71

Martina Serrano, utbildningsadministratör, barnmorskeprogrammet martina.serrano@gu.se
Tel. 031-786 60 81

Karin Mossberg, administrativ samordnare, karin.mossberg@gu.se , Tel: 031-786 61 12

Nora Jansson, vik. utbildningsadministratör, nora.jansson@gu.se, tel: 031-786 6081

Lovisa Aijmer, lovisa.aijmer@gu.se Tel. 031-786 6032

GPCC:
Jeanette Tenggren Durkan jeanette.tenggren.durkan@gu.se Tel. 031-786 69 29

Birgit Reizer, birgit.reizer@gu.se Tel. 031-786 56 95