Bild
Medicinsk personal som går i en korridor
Foto: Unsplash
Länkstig

Vårdpedagogik och vårdledarskap för professionell utveckling

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Inom forskargruppen Vårdpedagogik och vårdledarskap för professionell utveckling pågår en ständig utveckling relaterat till lärande och ledarskap inom vårdens sex kärnkompetenser. De sex kärnkompetenserna är personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, informatik och säker vård. Forskargruppen relaterar till disciplinerna och ämnena omvårdnad, vårdpedagogik och vårdvetenskap.

Forskargruppen använder sig av en bredd av metoder och har särskilt omfattande kompetens i kvalitativa metoder och ansatser, samt att utveckla och testa instrument. Forskargruppen bedriver projekt både regionalt, nationellt och internationellt som European Network Nursing Academies (ENNA).

Gruppen etablerades 2013 och bedriver forskning om människa, lärande, ledarskap i samhälle och kultur inom vård, omsorg och utbildning.