Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Bild
sjuksköterska som arbetar med patient
Länkstig

Välkommen till institutionen för vårdvetenskap och hälsa som är en del av Sahlgrenska akademin. Hos oss möts studenter, doktorander, lärare och forskare för att studera, undervisa och utforska sjukvård och hälsa. Institutionen erbjuder bland annat utbildningar till sjuksköterska, specialistsjuksköterska, röntgensjuksköterska och barnmorska.

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa är nationellt och internationellt ledande inom personcentrerad vård vilket genomsyrar såväl utbildning, forskning som innovation hos oss. Vi arbetar för att främja hälsa, öka välbefinnande, förbättra vård, effektivisera behandlingar samt att lindra sjukdom och lidande genom evidensbaserade metoder och arbetssätt - alltid med människan i centrum!

Aktuellt

Forskning

Vad är vårdvetenskaplig forskning?

Vår forskning täcker ett brett område och omfattar hela livet - från barnafödande till vård i livets slutskede. Vi forskar om allt från miljö, stress och lärande till olika sjukdomstillstånd och hur vård kan bedrivas på ett evidensbaserat sätt med människan i centrum. 

Personcentrerad vård är ett synsätt på hur sjukvård ska bedrivas med människan och dennes resurser i centrum snarare än diagnoser och symtom. I personcentrerad vård lyfts personens psykologiska, sociala och existentiella behov fram vid sidan om de fysiska och patienten betraktas som en partner i vården.  Forskning har visat att personcentrerad vård är effektiv både ur ett ekonomiskt och medicinskt perspektiv och att den har positiva effekter både på närstående, vårdpersonal och patienter.