Göteborgs universitet

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Bild
sjuksköterska som arbetar med patient
Länkstig

Välkommen till Institutionen för vårdvetenskap och hälsa som är en del av Sahlgrenska akademin. Institutionen erbjuder bland annat utbildningar till sjuksköterska, specialistsjuksköterska, röntgensjuksköterska och barnmorska.

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa är nationellt och internationellt ledande inom personcentrerad vård vilket genomsyrar såväl utbildning, forskning som innovation hos oss. Vi arbetar för att främja hälsa, öka välbefinnande, förbättra vård, effektivisera behandlingar samt att lindra sjukdom och lidande genom evidensbaserade metoder och arbetssätt - alltid med människan i centrum!

Aktuellt