Göteborgs universitet
Bild
HLR på KTC
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Enheten för kliniskt träningscentrum, KTC

Kliniskt träningscentrum vid Sahlgrenska akademin är en resurs för alla studenter vid Sahlgrenska akademin. KTC består av en simulerad vårdavdelning där studenterna får lärarledd metodundervisning, praktisk träning med fokus på omhändertagande av akut sjuka patienter, teamarbete, egenträning för studenterna samt interprofessionella utbildningsmoment.

Kliniskt TräningsCentrum, KTC, är en del av sektionen Lärande och ledarskap. Vi undervisar i praktiska moment för institutionens alla utbildningsprogram. Vårt fokus är att praktisera teorin och förbereda studenterna inför sin verksamhetsförlagda utbildning och slutligen, sin yrkesroll. Undervisningen har sitt ursprung i forskning och evidenbaserade riktlinjer och många utbildningsmoment har peer learning som pedagogisk modell.

Institutionen har anställda adjunkter vid KTC som har sitt huvudsakliga undervisningsuppdrag på enheten. De arbetar med metodansvar, progression genom utbildningarna och samverkar med kursansvariga för berörda kurser. Majoriteten av medarbetarna har en klinisk förankring och arbetar i den patientnära vården.