Göteborgs universitet
Bild
En patient får god sjukvärd
Foto: Sahlgrenska universitetssjukhuset
Länkstig

Bidra till forskning om vård och omsorg som verkligen gör skillnad!

Vår forskning täcker ett brett område och omfattar hela livet - från barnafödande till vård i livets slutskede. Vi forskar både om omvårdnad vid olika sjukdomstillstånd och hur vård kan bedrivas på ett evidensbaserat sätt till miljö, ledarskap och lärande i vården - alltid med människan i centrum.

Vårdvetenskaplig forskning gör stor skillnad för människors erfarenheter och upplevelser av vården och är en förutsättning för att kontinuerligt förbättra omvårdnad, patienters upplevelser och vårdens organisation och miljö. 

Har du fått bra vård och blivit väl bemött i vården? Eller kanske mindre bra?

Då vet du hur avgörande vårdforskningen är för din erfarenhet som patient, anhörig eller medmänniska. På Göteborgs universitet har vi ett av världens ledande forskningscentra inom personcentrerad vård, GPCC och personcentrering genomsyrar all vår vårdforskning.  Personcentrerad vård är ett synsätt på hur vård ska bedrivas med människan och dennes resurser i centrum snarare än att bara fokusera på diagnoser och symtom. I personcentrerad vård lyfts personens psykologiska, sociala och existentiella behov fram vid sidan om de fysiska och patienten betraktas som en partner i vården.  Forskning har visat att personcentrerad vård är effektiv både ur ett ekonomiskt och medicinskt perspektiv och att den har positiva effekter både på närstående, vårdpersonal och patienter. Vi vill alltså  att individen alltid ska stå i centrum i sjukvården!

Vill du också stå i centrum när du blir sjuk? 

Om du eller din organisation vill vara en del av att främja en personcentrerad, modern, etisk och hållbar vård så går det enkelt att ge en donation eller bidrag till institutionen för vårdvetenskap och hälsa. 

Vad används donationerna till? 

Donationer kommer att användas för att stödja forskningsverksamhet. Detta kan omfatta infrastruktur, stöd för forskningsprojekt,  anställningar av forskare och andra forskningsaktiviteter som Institutionen för vårdvetenskap och hälsa organiserar.

Resultaten från vår forskning kommer att publiceras i  vetenskapliga tidskrifter, integreras i undervisning och kanaliseras i samverkans- och nyttiggörandeaktiviteter som våra forskare deltar i. 

Hur betalar jag in en donation? 

Inbetalning med kort (Sverige och internationellt)
Till kortbetalning

Ange namn, kontaktuppgifter (gärna e-post) samt om du önskar något särskilt ändamål för inbetalningen.

Inbetalning med bankgiro (Sverige)

Bankgiro 5632-6952, 
Ange 5200 som meddelande

Skriv gärna namn, kontaktuppgifter  (e-post) samt om du önskar något särskilt ändamål för inbetalningen.

Inbetalning med Swish
Swishnummer 123 380 5355
Ange namn samt ändamål för inbetalningen.

Anger du dina kontaktuppgifter godkänner du att dina personuppgifter hanteras av Göteborgs universitet enligt GDPR.