Göteborgs universitet
Bild
En student och en handledare i en lärsituation
Foto: Kobu Agency
Länkstig

Sektionen för lärande och ledarskap för hälsoprofessioner

Sektionen för lärande och ledarskap för hälsoprofessioner fokuserar på undervisning och forskning inom handledning, vetenskaplig metod, handledning, ledarskap och säker vård samt kliniska moment. Sektionen är uppdelad i fyra lärarlag som undervisar i ett tiotal olika kurser på alla olika nivåer. I sektionen ingår även Enheten för Kliniskt träningscentrum, KTC.