Göteborgs universitet

Safety and Health Integrated care Partnership, SHIP

Bild
tavla med hav
Länkstig

Safety and Health Integrated care Partnership (SHIP) är ett fördjupat forskningssamarbete mellan Södra Älvsborgs sjukhus, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Forskningen fokuserar på tre områden: vårdmiljöer, patientsäkerhet och nära vård.

Samarbetet SHIP syftar till att inom definierade områden skapa en excellent forskningsmiljö som ger förutsättningar för sjukvård i världsklass, evidensbaserade vårdmiljöer och attraktiva arbetsplatser. Målet är att generera ny kunskap för att få en effektivare vård, bättre hälsa och ett optimalt resursutnyttjande. Fokus ligger på att skapa kontinuerliga metoder snarare än enstaka punktinsatser för att på lång sikt uppnå förbättringar för patienter, höja kompetenser och att ha ett effektivt kunskapsutbyte mellan akademi och verksamhet.

Utmaningsdriven forskning

SHIP är en ett regionalt nätverk som fokuserar på hållbarhet, innovation och sjukvård och där akademin ingår som en av flera aktörer. Samarbetet bygger på geografisk närhet mellan samverkansparterna och syftet är att samordna de utvecklingsresurser som satsas inom  regionen för att få till stånd en ökad innovationsförmåga och större effekter av insatserna