Göteborgs universitet
Bild
fyra kedjor

Samverkan

Samverkan med det omgivande samhället är en central del av institutionen för vårdvetenskap och hälsas utbildning och forskning. Våra forskare finns med i många olika sammanhang och berättar om sin forskning. Exempelvis i medier, på Vetenskapsfestivalen och vid internationella konferenser. Institutionen har ett intensivt samarbete med bland annat landsting och närliggande kommuner i våra utbildningar. Våra studenter deltar i verksamhetsförlagd utbildning och får på så sätt värdefulla kliniska erfarenheter. 

Vill du samarbeta med oss?

Varmt välkommen att kontakta vår viceprefekt för samverkan, professor Helle Wijk. Vår målsättning är att utveckla starka band mellan den akademiska världen och samhället i övrigt. Vi samverkar med näringsliv, landsting, organisationer, föreningar och individer.

VIL - att lära av och med andra

VIL står för verksamhetsintegrerat lärande. Syftet är att förbättra lärande genom samverkan mellan akademin och kliniska verksamheter. VIL är ett sätt att integrera studier i ett arbetslivssammanhang och det bidrar till att utveckla studentens kompetens. Institutionen för vårdvetenskap och hälsa har fyra VIL-projekt.

En arbetsgrupp på institutionen för vårdvetenskap och hälsa har arbetat fram en modell för verksamhetsintegrerat lärandei samarbete med representanter för olika vårdverksamheter. Syftet med projektet är att utveckla och förbättra lärandet i samverkan mellan lärosäte och klinik.
VIL är ett övergripande begrepp för de läraktiviteter som i olika sammanhang ger studenter förutsättningar att genom placering på en klinik uppnå delar av utbildningens lärandemål. De centrala punkterna i VIL är:

  • en akademisk miljö
  • ett studentcentrerat lärande
  • interprofessionellt lärande (IPL)
  • utveckling av pedagogiska modeller för handledning

Verksamhetsförlagd utbildning 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en del av VIL och innebär handledd utbildning inom vårdens olika områden och nivåer. Även studiebesök, fysiska undersökningar, inläggning på sjukhus, fältstudier samt simulering och färdighetsträning i olika lärandemiljöer ingår i VIL.

VIL sker i samverkan mellan olika professioner och i integration mellan akademisk professionsutbildning och arbetsliv. VIL utvecklar studentens akademiska och professionella kompetens och bidrar till en god och säker vård.