Göteborgs universitet
Bild
Studenter i bibliotek som koncentrerar sig på uppgift
Foto: Göteborgs universitet

Uppdragsutbildningar

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa har lång och gedigen erfarenhet av att anordna uppdragsutbildning och kompetensutveckling för yrkesverksamma från hela landet. Vi skräddarsyr utbildning framför allt inom vårdområdet.

Arbetsgivare och andra organisationer kan  beställa utbildningar i syfte att utveckla och höja kompetensen hos sin personal. Utbildningen kan bestå av allt från program, kurser, seminarier och föreläsningsserier till laborationer. Utveckling av utbildningarna sker i samråd med beställaren.

Uppdragsutbildningen har samma kvalitetskrav som övrig universitetsutbildning och ger universitetspoäng och studieintyg som är meriterande för den enskilde. Utbildningen bekostas av arbetsgivaren eller den som köper in utbildningen. Privatpersoner kan inte köpa denna typ av utbildning av universitetet.

Anmälan

 

Höstterminen 2023

 

Avancerad omvårdnad vid medfödda och förvärvade hjärtsjukdomar hos barn och unga

https://canvas.gu.se/courses/72888/assignments/syllabus

Sista anmälningsdag 18 september 2024, start vecka 42

 

https://canvas.gu.se/courses/65969/assignments/syllabus

Sista anmälningsdag 28 augusti 2023, start vecka 40

Kurser som är på gång men som inte går att söka till än

Hösten 2024: OM6040 Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad 22,5 hp

Kurser som upphandlats av arbetsgivare (anmälan ej möjlig) 

OMU100 Avancerade vårdhandlingar vid strålbehandling 7,5hp 

OMU101 Klinisk omvårdnad inom strålbehandling 7,5hp 

Vårterminen 2023

OMUD10 Dermatologisk omvårdnad med inriktning mot hudsjukdomar

https://canvas.gu.se/courses/65959/assignments/syllabus

Sista anmälningsdag 1 mars 2023, start vecka 13

 

OMUB10 Avancerad omvårdnad vid intensivvård av barn och ungdomar

https://canvas.gu.se/courses/66547/assignments/syllabus

Sista anmälningsdag 1 mars 2023, start vecka 13

OM4040 Hematologi 

https://canvas.gu.se/courses/66768/assignments/syllabus 

Sista anmälningsdag 1 mars 2023, start vecka 13 

OM9250 Organtransplantation och postoperativ omvårdnad av organtransplanterade personer – bukorganen 

https://canvas.gu.se/courses/66542/assignments/syllabus 

Sista anmälningsdag 31 januari 2023, start vecka 13 

https://canvas.gu.se/courses/53899/assignments/syllabus
 

Sista anmälningsdag 1 mars 2023, start vecka 13 

 

OMUP20 Samsjuklighet - Psykisk ohälsa och beroendesyndrom

https://canvas.gu.se/courses/66948/assignments/syllabus

Kursen riktar sig till sjuksköterskor och andra yrkesprofessioner som arbetar med psykiatrisk samsjuklighet. Innehållet syftar till att skapa större förståelse för svåra psykiatriska sjukdomstillstånd, substansberoende och psykisk funktionsnedsättning. Kursen behandlar grundläggande juridiskt och samhälleligt ramverk för integrerade insatser, med fokus på samordning av vård, omsorg och rehabiliterande åtgärder.

Sista anmälningsdag 1 mars 2023, start vecka 13

Huvudsakligen digital undervisning förutom 20 april, 8 maj och 29 maj som sker på campus.

 

Kontakt

Cecilia Ohlsson, koordinator

Tel: 031-786 21 71

uppdragsutbildning.vvh@gu.se

Beställning av uppdragsutbildning 

Kontakta gärna Institutionen för vårdvetenskap och hälsa om din organisation har frågor eller önskemål om uppdragsutbildning, kursavgifter, anmälan med mera. Institutionens kontaktperson för uppdragsutbildning är Cecilia Ohlsson tel: 031-7862171

Via länkarna ovan når du information om aktuella kurser samt kan ta del av bland annat kursplaner och scheman. 

Uppdragsutbildning utförs på uppdrag av en arbetsgivare för dennes anställda. En enskild person kan inte själv köpa utbildning vid de svenska högskolorna. En egenföretagare i aktiebolagsform kan köpa en utbildningsplats, enskild firma däremot uppfattas i detta fall som synonym med enskild person.

Mer detaljerad information om och regler kring uppdragsutbildning vid Göteborgs universitet når du via denna länk.