Göteborgs universitet
Bild
Studenter i bibliotek som koncentrerar sig på uppgift
Foto: Göteborgs universitet

Uppdragsutbildningar

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa har lång och gedigen erfarenhet av att anordna uppdragsutbildning och kompetensutveckling för yrkesverksamma från hela landet. Vi skräddarsyr utbildning framför allt inom vårdområdet.

Arbetsgivare och andra organisationer kan  beställa utbildningar i syfte att utveckla och höja kompetensen hos sin personal. Utbildningen kan bestå av allt från program, kurser, seminarier och föreläsningsserier till laborationer. Utveckling av utbildningarna sker i samråd med beställaren.

Uppdragsutbildningen har samma kvalitetskrav som övrig universitetsutbildning och ger universitetspoäng och studieintyg som är meriterande för den enskilde. Utbildningen bekostas av arbetsgivaren eller den som köper in utbildningen. Privatpersoner kan inte köpa denna typ av utbildning av universitetet.

Anmälan

 

Höstterminen 2022

https://canvas.gu.se/courses/61591/assignments/syllabus

Kursen riktar sig till röntgensjuksköterskor som tidigare genomgått uppdragsutbildningen RAUI20 Vård vid radiologiska interventioner.  

Sista anmälningsdag 7 september

https://canvas.gu.se/courses/62603/assignments/syllabus 

Kursen riktar sig till dig som arbetar med ungdomar och unga vuxna med långvariga tillstånd, och är därmed relevant för sjuksköterskor inom både barn- och vuxensjukvård. Innehållet syftar till att skapa förståelse för ungdomsmedicinska aspekter såväl som psykosociala aspekter i övergången till vuxenliv och i samband med överföring till vuxensjukvård. Kursen behandlar centrala vårdaktiviteter för att kommunicera med och stärka egenvårdsförmåga hos unga med långvariga tillstånd i hela övergångsprocessen 

Sista anmälningsdag 9 september 2022 

Kursen pågår från vecka 40 till och med måndag vecka 49

Huvudsakligen digital undervisning förutom 24 november som sker på campus.

Vårterminen 2023

OMUP20 Samsjuklighet - Psykisk ohälsa och beroendesyndrom

https://canvas.gu.se/courses/66948/assignments/syllabus

Kursen riktar sig till sjuksköterskor och andra yrkesprofessioner som arbetar med psykiatrisk samsjuklighet. Innehållet syftar till att skapa större förståelse för svåra psykiatriska sjukdomstillstånd, substansberoende och psykisk funktionsnedsättning. Kursen behandlar grundläggande juridiskt och samhälleligt ramverk för integrerade insatser, med fokus på samordning av vård, omsorg och rehabiliterande åtgärder.

Sista anmälningsdag 1 mars 2023, start vecka 13

Huvudsakligen digital undervisning förutom 20 april, 8 maj och 29 maj som sker på campus.

 

OMUD10 Dermatologisk omvårdnad med inriktning mot hudsjukdomar

https://canvas.gu.se/courses/65959/assignments/syllabus

Sista anmälningsdag 1 mars 2023, start vecka 13

 

OMUB10 Avancerad omvårdnad vid intensivvård av barn och ungdomar

https://canvas.gu.se/courses/66547/assignments/syllabus

Sista anmälningsdag 1 mars 2023, start vecka 13

https://canvas.gu.se/courses/63146/assignments/syllabus

Sista anmälningsdag 3 januari 2023, start vecka 6

OM4040 Hematologi 

https://canvas.gu.se/courses/66768/assignments/syllabus 

Sista anmälningsdag 1 mars 2023, start vecka 13 

OM9250 Organtransplantation och postoperativ omvårdnad av organtransplanterade personer – bukorganen 

https://canvas.gu.se/courses/66542/assignments/syllabus 

Sista anmälningsdag 31 januari 2023, start vecka 13 

https://canvas.gu.se/courses/53899/assignments/syllabus
 

Sista anmälningsdag 1 mars 2023, start vecka 13 

 

Kurser som upphandlats av arbetsgivare (anmälan ej möjlig) 

OMU100 Avancerade vårdhandlingar vid strålbehandling 7,5hp 

OMU102 Fysik för sjuksköterskor vid strålbehandling 7,5 hp 

OMU101 Klinisk omvårdnad inom strålbehandling 7,5hp 

OMUIV4 Avancerad omvårdnad vid intermediärvård för vuxna 7,5 hp

Beställning av uppdragsutbildning 

Kontakta gärna Institutionen för vårdvetenskap och hälsa om din organisation har frågor eller önskemål om uppdragsutbildning, kursavgifter, anmälan med mera. Institutionens kontaktperson för uppdragsutbildning är Cecilia Ohlsson tel: 031-7862171

Via länkarna ovan når du information om aktuella kurser samt kan ta del av bland annat kursplaner och scheman. 

Uppdragsutbildning utförs på uppdrag av en arbetsgivare för dennes anställda. En enskild person kan inte själv köpa utbildning vid de svenska högskolorna. En egenföretagare i aktiebolagsform kan köpa en utbildningsplats, enskild firma däremot uppfattas i detta fall som synonym med enskild person.

Mer detaljerad information om och regler kring uppdragsutbildning vid Göteborgs universitet når du via denna länk.