Göteborgs universitet
Bild
Studenter i bibliotek som koncentrerar sig på uppgift
Foto: Göteborgs universitet

Uppdragsutbildningar

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa har lång och gedigen erfarenhet av att anordna uppdragsutbildning och kompetensutveckling för yrkesverksamma från hela landet. Vi skräddarsyr utbildning framför allt inom vårdområdet.

Arbetsgivare och andra organisationer kan  beställa utbildningar i syfte att utveckla och höja kompetensen hos sin personal. Utbildningen kan bestå av allt från program, kurser, seminarier och föreläsningsserier till laborationer. Utveckling av utbildningarna sker i samråd med beställaren.

Uppdragsutbildningen har samma kvalitetskrav som övrig universitetsutbildning och ger universitetspoäng och studieintyg som är meriterande för den enskilde. Utbildningen bekostas av arbetsgivaren eller den som köper in utbildningen. Privatpersoner kan inte köpa denna typ av utbildning av universitetet.

Anmälan

 

Höstterminen 2022

https://canvas.gu.se/courses/63117/assignments/syllabus

Sista anmälningsdag 7 oktober 2022 

Kursen pågår från 7 november till och med 10 januari

https://canvas.gu.se/courses/61591/assignments/syllabus

Kursen riktar sig till röntgensjuksköterskor som tidigare genomgått uppdragsutbildningen RAUI20 Vård vid radiologiska interventioner.  

Sista anmälningsdag 7 augusti 

https://canvas.gu.se/courses/62603/assignments/syllabus 

Kursen riktar sig till dig som arbetar med ungdomar och unga vuxna med långvariga tillstånd, och är därmed relevant för sjuksköterskor inom både barn- och vuxensjukvård. Innehållet syftar till att skapa förståelse för ungdomsmedicinska aspekter såväl som psykosociala aspekter i övergången till vuxenliv och i samband med överföring till vuxensjukvård. Kursen behandlar centrala vårdaktiviteter för att kommunicera med och stärka egenvårdsförmåga hos unga med långvariga tillstånd i hela övergångsprocessen 

Sista anmälningsdag 9 september 2022 

Kursen pågår från vecka 40 till och med måndag vecka 49

Huvudsakligen digital undervisning förutom 24 november som sker på campus.

Vårterminen 2023

https://canvas.gu.se/courses/63146/assignments/syllabus

Sista anmälningsdag 3 januari 2023

Kursens datum är ej ännu bestämda

Vårterminen 2022

https://canvas.gu.se/courses/54986/assignments/syllabus

Sista anmälningsdag 1 mars 2022, start vecka 13

https://canvas.gu.se/courses/54054/assignments/syllabus

Fokus är på den vuxna individen men barn och ungdomsperspektivet kommer att beröras.  

Utbildningen kommer att handla den organtransplanterade personen från tiden efter utskrivning postoperativt och livslångt/fram tills det transplanterade organet inte fungerar längre. Utbildningen avser alla solida organ dvs njure, lever, pankreas, hjärta och lungor samt uppföljning den levande donatorns, både ur ett medicinskt- och ett omvårdnadsperspektiv.  

Sista anmälningsdag 1 mars 2022, start vecka 13

 

 

Vård vid radiologiska interventioner 

Sista ansökningsdag 10 januari 2022

Start vecka 3,  21-22 januari 2022

Denna kurs riktar sig till röntgensjuksköterskor som vill avancera inom området intervention. 

 

 


https://canvas.gu.se/courses/53836/assignments/syllabus

Sista anmälningsdag 19 december 2021, start vecka 3, 2022

En kurs för sjuksköterskor som arbetar eller är intresserade av dermatologisk omvårdnad med inriktning på hudtumörer. Kursen har fokus på hudtumörer, hållbar utveckling och personcentrerad omvårdnad.

https://canvas.gu.se/courses/53897/assignments/syllabus

Sista anmälningsdag 1 mars 2022, start vecka 13

https://canvas.gu.se/courses/53837/assignments/syllabus

Sista anmälningsdag 1 mars 2022, start vecka 13


https://canvas.gu.se/courses/53899/assignments/syllabus

Inställd VT 22, planeras att ges VT 23.

Kurser som upphandlats av arbetsgivare (anmälan ej möjlig) 

OMU100 Avancerade vårdhandlingar vid strålbehandling 7,5hp 

OMU102 Fysik för sjuksköterskor vid strålbehandling 7,5 hp 

OMU101 Klinisk omvårdnad inom strålbehandling 7,5hp 

Beställning av uppdragsutbildning 

Kontakta gärna institutionen för vårdvetenskap och hälsa om din organisation har frågor eller önskemål om uppdragsutbildning, kursavgifter, anmälan med mera. Institutionens kontaktperson för uppdragsutbildning är Cecilia Ohlsson tel: 031-7862171

Via länkarna ovan når du information om aktuella kurser samt kan ta del av bland annat kursplaner och scheman. 

Uppdragsutbildning utförs på uppdrag av en arbetsgivare för dennes anställda. En enskild person kan inte själv köpa utbildning vid de svenska högskolorna. En egenföretagare i aktiebolagsform kan köpa en utbildningsplats, enskild firma däremot uppfattas i detta fall som synonym med enskild person.

Mer detaljerad information om och regler kring uppdragsutbildning vid Göteborgs universitet når du via denna länk.