Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Prefekt och proprefekt i korridoren
Foto: Göteborgs universitet

Organisation

Prefekten leder det dagliga arbetet på institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Till sin hjälp har prefekten en proprefekt, ledningsgruppen, institutionsrådet, forskningsutskottet och utbildningskommittén som fungerar som rådgivande organ. Utöver detta finns det ett antal viceprefekter för forskning, utbildning och forskarutbildning, samverkan, digitalisering och nyttiggörande.

Sektioner 

Institutionen är organiserad i form av akademiska miljöer vilket utgörs av tvärvetenskapliga profilområden, sektioner,  som var och en leds av en sektionschef. 

 • Sektionen för vård vid långvariga tillstånd 
  Sektionschef: Sepideh Olausson 
 • Sektionen för diagnostik och vård vid akuta och kritiska tillstånd 
  Sektionschef: Helena Wigert 
 • Sektionen för lärande och ledarskap för hälsoprofessioner
  Sektionschef: Monica Pettersson
 • Sektionen för livssammanhang och hälsofrämjande vård 
  Sektionschef: Lisen Dellenborg

184 anställda

Institutionens anställda fördelar sig enligt följande:

 • 13  Professorer, inklusive 5 gästprofessorer
 • 63 Universitetslektorer
 • 32 Adjunkter
 • 37 administratörer
 • 49 doktorander  (varav 26 är externt finansierade) 
 • 29 av våra anställda har kombinationsanställningar vilket innebär att de arbetar delvis kliniskt som sjuksköterskor eller barnmorskor

Administrativ enhet

Institutionens administration ger service till lärare, forskare, doktorander och studenter gällande rådgivning, handläggning och stöd i administrativa frågor som rör ekonomi, personal, utbildning, forskning och kommunikation. Den administrativa enheten leds av Karin Dejke

Administrativa samordnare: