Göteborgs universitet
Bild
Prefekt och proprefekt i korridoren
Foto: Göteborgs universitet

Organisation

Här arbetar ungefär 200 lärare, forskare, doktorander och administratörer.

Sektioner och enheter

Institutionen är organiserad i form av akademiska miljöer vilket utgörs av tvärvetenskapliga profilområden - sektioner,  som var och en leds av en sektionschef. 

 • Sektionen för vård vid långvariga tillstånd 
  Sektionschef : Ewa-Lena Bratt
 • Sektionen för diagnostik och vård vid akuta och kritiska tillstånd 
  Sektionschef: Helena Wigert 
 • Sektionen för livssammanhang och hälsofrämjande vård 
  Sektionschef: Lisen Dellenborg
 • Sektionen för lärande och ledarskap för hälsoprofessioner
  Sektionschef: Monica Pettersson
 • Kliniskt träningscentrum, KTC 
  Chef: Malin Lindberg

Administrativ enhet

Institutionens administration ger service till lärare, forskare, doktorander och studenter gällande rådgivning, handläggning och stöd i administrativa frågor som rör ekonomi, personal, utbildning, forskning och kommunikation. Den administrativa enheten leds av Karin Dejke

Administrativa samordnare: