Göteborgs universitet
Bild
Prefekt och proprefekt i korridoren
Foto: Göteborgs universitet

Organisation

Vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa arbetar ungefär 200 lärare, forskare, doktorander och administratörer. Här kan du läsa om institutionens ledning och sektioner.

Institutionen leds av prefekt Karin Ahlberg som är professor i omvårdnad. Prefekten har  verksamhetsansvar för det dagliga övergripande arbetet, den långsiktiga strategiska utvecklingen och institutionens samlade ekonomi. I nära samarbete med institutionsledningen, sektionschefer och rådgivande organ, ansvarar prefekt också för att universitets- och fakultetsgemensamma beslut, regler och policies följs inom institutionen. 

Karin Ahlbergs forskningsområde handlar om symtom och tecken i samband med cancersjukdom och Karin har stor vana av att leda nationella forskningsprojekt. 

Carina Sparud Lundin, professor i omvårdnad, är institutionens proprefekt och är därmed ställföreträdande prefekt. Carina Sparud Lundin har arbetat med undervisning sen 2001, disputerade 2008 och har innehaft uppdrag som sektionschef vid institutionen under 2010-2015. Hon är sedan maj 2016 proprefekt med utbildningsansvar.

Carinas forskning rör främst övergångar i livet för människor med långvariga sjukdomar samt deras närstående och involverade vårdgivare.

Chefer

Institutionen är organiserad i form av akademiska miljöer vilket utgörs av tvärvetenskapliga profilområden - sektioner. 

Miljö och hållbar utveckling

Vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa bedrivs ett aktivt arbete för hållbar utveckling Vi källsorterar och köper miljöanpassade kontorsvaror. Vi minskar resurs- och energiförbrukningen genom att till exempel kopiera dubbelsidigt, använda returpapper och servera KRAV-märkt frukt och kaffe. Integrering av hållbar utveckling i utbildningen på grundnivå och avancerad nivå pågår.

Vårt miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001 och registrerat enligt EMAS. Detta innebär att vi arbetar systematiskt med miljöfrågorna och ständigt gör förbättringar. Systemet kontrolleras regelbundet genom miljörevisioner och vårt resultat mäts genom den årliga miljöredovisningen.

Vårt miljöarbete drivs av Eva Thörnqvist Nilsen