Göteborgs universitet
Bild
avhandlingar uppspikade på en vägg
Foto: Lovisa Aijmer
Länkstig

Vår forskarutbildning

Forskarutbildningen vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa bedrivs inom ämnet vårdvetenskap och motsvarar studier om sammanlagt 240 högskolepoäng och leder till en doktorsexamen. Doktorandutbildningen består dels av författandet av en vetenskaplig avhandling och dels av kurser på forskarnivå på minst 30 högskolepoäng.

För närvarande finns ett 50-tal registrerade forskarstuderande vid institutionen. En stor andel av institutionens disputerade lärare är engagerade som handledare för forskarstuderande och deltar vid halvtidsseminarier, predisputationer och disputationer.

Varje forskarstuderande tillhör en av institutionens forskargrupper. I forskargrupperna utvecklas och diskuteras forskningsdesigner, artikelmanus, presentationer vid konferenser och ansökningar om finansiering av forskning. Här etableras viktiga nätverk för samarbete.

En viktig uppgift för doktorander är att delta i utvecklingen av institutionen och akademins verksamhet genom att medverka i dess olika organ. Utöver detta finns möjlighet att arbeta som lärare vid institutionen redan under studieperioden, vilket är meriterande för din karriär.