Göteborgs universitet
Bild
Blodtrycksmätning av kroniskt sjuk patient
Foto: Göteborgs universitet
Länkstig

Sektionen för vård vid långvariga tillstånd

Långvariga sjukdomstillstånd är komplexa och innebär stora utmaningar för både de som arbetar med sjukvård och för samhället. Nya metoder för behandling samt en växande befolkning kräver att alla vårdprofessioner har god kunskap om långvariga tillstånd. Undervisningen och forskningen berör behandlingsmetoder i samband med långvariga sjukdomstillstånd men även förebyggande och hälsofrämjande insatser.

Sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och specialistsjuksköterskor har viktiga roller i vården av personer med långvariga sjukdomar och kan genom råd, vård och interventioner förhindra att sjukdomstillstånd förvärras eller uppstår. Exempel på sådana insatser kan vara att att hjälpa patienter att uppmärksamma, förebygga och eliminera riskfaktorer som högt blodtryck, höga blodfetter, rökning, diabetes och bidra med råd för att bryta ohälsosamma levnadsvanor.

Sektionen för vård vid långvariga tillstånd har ett antal lärarlag som undervisar i kurser i bland annat mikrobiologi, anatomi och fysiologi, farmakologi samt symtom och tecken i både grundutbildningarna och på avancerad nivå. Vidare finns fyra forskargrupper som knyter an till sektionen.