Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
En grupp forskare har möte
Foto: Clayton Cardinalli
Länkstig

Vårdforskning i samverkan

På uppdrag av regeringen har en kartläggning och utvärdering av vårdforskningen i Sverige genomförts. Några av de reflektioner man gjorde då var att svensk vårdforskning är fragmenterad samtidigt som det finns överlapp av forskningsinriktningar och ämnesområden på flera lärosäten. Man identifierade även ett svagt utvecklat nationellt samarbete. Med bakgrund av detta har Göteborgs Universitet, Högskolan i Jönköping, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Högskolan i Halmstad och Västra Götalandsregionen startat ett samarbete under namnet Vårdforskning i samverkan.

Syfte och mål

Parterna ska gemensamt verka för utveckling och synliggörande av vårdforskning och dess nyttiggörande, specifikt:

  • Ökat samarbete mellan forskare vid projektparterna för att stärka forskningens kvalitet.
  • Ökat samarbete mellan forskare och aktörer inom hälso- och sjukvården för att förbättra nyttiggörande av forskningsresultat.
  • Ökad synlighet av vårdforskningen.
  • Ökad påverkan på policyområden med relevans för vårdforskning.

Organisation och styrning

Samverkansorganisationen består inledningsvis av en styrgrupp, en projektledare som koordinerar arbetet samt en projektgrupp.

  • Styrgruppen består av en ledamot för respektive deltagande part, med mandat att representera parten. Styrgruppen beslutar om målsättning och ämnesinriktning för samverkan samt budget, planer och strategier. Styrgruppen träffas ungefär en gång per halvår. Ordförandeposten innehas av representant för Göteborgs universitet och Vice ordförandeposten av en representant för Linköpings universitet.
  • Projektledaren är en person med god erfarenhet av vårdforskning och strategiskt arbete, och är anställd vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Projektledaren samordnar och driver på arbetet och ska tillsammans med projektgruppen genomföra planerade aktiviteter. Projektledaren är adjungerad i styrgruppen. I arbetet har projektledaren stöd av en administrativ koordinator.
  • Projektgruppen består av en deltagare för respektive part. Deltagarna har god erfarenhet av vårdforskning i vid bemärkelse och är noden för kontakt mellan parterna på verksamhetsnivå. Projektgruppen arbetar fram förslag och underlag för beslut av styrgruppen och genomför aktiviteter under ledning av projektledaren. Projektgruppen kan utse tillfälliga arbetsgrupper, beroende på aktiviteter som ska genomföras och vilken kompetens som behövs.