Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
spindelväv
Foto: Shannon Potter
Länkstig

Vårdforskning i samverkan

Nätverket ”Vårdforskning i Samverkan” (ViS), har sedan 2015 samverkat kring vårdforskningsprojekt och forskningsaktiviteter under åren 2015–2020. Nätverket bildades som en reaktion på Vetenskapsrådets kartläggning och utvärdering av svensk vårdforskning som indikerade en fragmenterad, överlappande liksom svagt utvecklad nationell samverkan. Med bakgrund av detta har Göteborgs Universitet, Högskolan i Jönköping, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Högskolan i Halmstad och Västra Götalandsregionen startat ett samarbete under namnet Vårdforskning i samverkan.

Bakgrund

Nätverket omfattar 8 parter:  Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad, Hälsohögskolan Jönköping University, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Västra Götalandsregionen och Äldre- vård och omsorgsförvaltningen Göteborgs Stad. Nätverket har utvecklat en modell kallat Wellnessmodellen som utgångspunkt för sitt arbete. 

Syfte och mål

 Parterna ska gemensamt verka för utveckling och synliggörande av vårdforskning och dess nyttiggörande, specifikt genom:

· Ökat samarbete mellan parternas forskare för att stärka forskningens kvalitet

· Identifiering av långsiktiga vårdforskningsbehov och framtagande av en gemensam strategi för dessa

· Ökat samarbete mellan forskare och vård- och omsorgsgivare för att planera och genomföra gemensamma forskningsprojekt inom vård och omsorg

· Ökat samarbete mellan forskare och vård- och omsorgsgivare för att förbättra nyttiggörande av forskningsresultat

· Ökad kunskapsspridning och en aktiv dialog om svensk vårdforskning

· Ökad påverkan på policyområden med relevans för vårdforskning  

Organisation och styrning

Samverkansorganisationen består av en styrgrupp med en ordförande från Göteborgs universitet. Styrgruppen består av en ledamot utsedd av respektive deltagande part med mandat att representera parten under den överenskomna tiden. Styrgruppen beslutar om målsättning och inriktning för samverkan, budget, planer och strategier. Administrativ koordinator samordnar nätverkets aktiviteter.

Parterna driver i samverkan olika forskningsprojekt. Klicka på länken nedan för att läsa om de specifika projekten.  Aktiviteter i nätverket presenteras i en årlig workshop/webinar, se Aktuellt.