Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Modernismen i engelsk och amerikansk litteratur

Kurs
EN2102
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Kursen ger en översikt över några av modernismens viktigaste litterära verk. Genom ett urval av representativa texter inom poesi och prosa samt lämpligt kritiskt material undersöker vi betydelsen av modernismens estetik för det litterära landskapet i Storbritannien och Amerika. Vilka problem uppstår till följd av de språkliga, formella och tematiska experiment som kännetecknar modernismen? Vilka sociala, politiska och kulturella strömningar var modernismen en reaktion på?

Om utbildningen

This course provides a survey of some of the major features of modernist literature, with appropriate strategies and interpretative models for reading representative texts of literary modernism and its aftermath. Through a selection of representative texts in poetry and prose fiction and appropriate critical material, the course will explore the impact of modernist aesthetics on the literary landscape of Britain and America; the problems arising from the formal and linguistic experimentation associated with modernism; and the social, political and cultural contexts of the wider period.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Filosofie kandidatexamen eller motsvarande.

Efter studierna

Vad händer sedan - plugga vidare, ta ut examen, söka jobb? Hur planerar du dina studier för att få drömjobbet?
Det finns många frågor, och en del svar hittar du här:  
https://studentportalen.gu.se/minastudier/hum/Examen+och+arbetsliv

Så är det att plugga

Undervisningen

FÖRBEHÅLL

Kursen ges under förutsättning att det finns ett tillräckligt studentantal och det inte skett några oförutsedda händelser vid institutionen som gör att kursen inte kan bemannas.

COVID-19

För att minska smittspridningen av Covid-19 kommer all undervisning vid institutionen för språk och litteraturer mellan den 17 januari och den 31 januari att bedrivas helt på ZOOM. Därefter tar institutionen nytt ställningstagande vad gäller återgång till campus.
I nuläget planeras inga ändringar av examinationer utan dessa genomförs efter riskbedömning i enlighet med respektive kursplan. I den gemensamma skrivsalen tillämpas särskilda smittskyddsåtgärder.

För ytterligare information till studenter om Covid-19, se https://studentportal.gu.se/coronaviruset

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler