Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Integrerade perspektiv på språkvetenskaplig analys

Kurs
EN2115
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-23057
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen syftar till att utveckla dina kritiska färdigheter vid tillämpning av olika språkliga paradigm för analys av naturligt förekommande språklig data. Detta kan vara olika former av interaktionslingvistiska data såsom dialog, talad och skriven diskurs, till exempel via sms, chat, messageboards med mera. Kursen tar upp ett antal olika teoretiska och metodiska tillvägagångssätt för språklig analys (exempelvis kognitivt, pragmatiskt, korpusbaserat, sociolingvistiskt) som sätts i relation till specifika språkliga frågor. Varje metod presenteras och diskuteras med avseende på dess potentiella fördelar, nackdelar och begränsningar. Kursdeltagarna får träning i att integrera och syntetisera dessa olika strategier för att skapa en mer holistisk tillämpning av olika paradigm.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen, varav 15 hp språkvetenskap. Dessa 15 högskolepoäng kan bestå av språkvetenskapligt orienterade kurser antingen inom huvudämnet lingvistik eller inom ett språkämne (engelska, tyska, etc.), till exempel språksociologi, grammatik, fonetik. Därutöver krävs Engelska 6/IELTS 6,5/TOEFL 580 i alla delar, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället. Se rektorsbeslut: https://www.gu.se/nyheter/restriktionerna-avgor-hur-digital-sommaren-oc…

Important additional information for the 2021 autumn semester in connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead. See the Vice-chancellor’s directional decision: https://www.gu.se/en/news/the-restrictions-determine-how-digital-the-su…

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler