Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Integrerade perspektiv på språkvetenskaplig analys

Kurs
EN2115
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13051

Om utbildningen

Målet med kursen är att utveckla dina kritiska färdigheter vid tillämpning av olika språkliga mönster för analys av naturligt förekommande språklig data. Detta kan vara olika former av interaktionslingvistiska data såsom dialog, talad och skriven kommunikation, till exempel via sms, chat, messageboards med mera.

Vi tar upp ett antal olika teoretiska och metodiska tillvägagångssätt för språklig analys (exempelvis kognitivt, pragmatiskt, korpusbaserat, sociolingvistiskt) som sätts i relation till specifika språkliga frågor. Varje metod presenteras och diskuteras med avseende på dess potentiella fördelar, nackdelar och begränsningar. Du får träning i att integrera och syntetisera dessa olika strategier för att skapa en mer sammanhängande tillämpning av olika mönster.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen, varav 15 hp språkvetenskap. Dessa 15 högskolepoäng kan bestå av språkvetenskapligt orienterade kurser antingen inom huvudämnet lingvistik eller inom ett språkämne (engelska, tyska, etc.), till exempel språksociologi, grammatik, fonetik. Därutöver krävs Engelska 6/IELTS 6,5/TOEFL 580 i alla delar, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Vad händer sedan - plugga vidare, ta ut examen, söka jobb? Hur planerar du dina studier för att få drömjobbet?
Det finns många frågor, och en del svar hittar du här:  
https://studentportalen.gu.se/minastudier/hum/Examen+och+arbetsliv

Så är det att plugga

Undervisningen

FÖRBEHÅLL

Kursen ges under förutsättning att det finns ett
tillräckligt studentantal och det inte skett några oförutsedda händelser
vid institutionen som gör att kursen inte kan bemannas.

COVID-19


grund av pandemin har institutionen för språk och litteraturer beslutat
att börja höstterminen 2021 med undervisning online. Vi planerar dock
en gradvis återgång till campusundervisning under andra halvan av
terminen (med början den 3 november) i enlighet med de nationella
riktlinjerna för undvikande av smittspridning och i enlighet med rektors
beslut. Notera att somliga kurser kanske måste ges online under hela
terminen. För ytterligare information till studenter om Covid-19, se
https://studentportal.gu.se/coronaviruset

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler