Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Integrerade perspektiv på språkvetenskaplig analys

Kurs
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13055
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen syftar till att utveckla dina kritiska färdigheter vid tillämpning av olika språkliga paradigm för analys av naturligt förekommande språklig data. Detta kan vara olika former av interaktionslingvistiska data såsom dialog, talad och skriven diskurs, till exempel via sms, chat, messageboards med mera. Kursen tar upp ett antal olika teoretiska och metodiska tillvägagångssätt för språklig analys (exempelvis kognitivt, pragmatiskt, korpusbaserat, sociolingvistiskt) som sätts i relation till specifika språkliga frågor. Varje metod presenteras och diskuteras med avseende på dess potentiella fördelar, nackdelar och begränsningar. Kursdeltagarna får träning i att integrera och syntetisera dessa olika strategier för att skapa en mer holistisk tillämpning av olika paradigm.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen, varav 15 hp språkvetenskap. Dessa 15 högskolepoäng kan bestå av språkvetenskapligt orienterade kurser antingen inom huvudämnet lingvistik eller inom ett språkämne (engelska, tyska, etc.), till exempel språksociologi, grammatik, fonetik. Därutöver krävs Engelska 6/IELTS 6,5/TOEFL 580 i alla delar, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Schema, sökfunktion:
https://cloud.timeedit.net/gu/web/schema/ri1Q5002.html

Kursplan/litteraturlista, sökfunktion:
https://studentportal.gu.se/e-tjanster/kursplan-litteraturlista

Mer om kursen på lärplattformen Canvas
https://studentportal.gu.se/minastudier/sprak/canvas-oppna-sidor

Studievägledning, institutionen för språk och litteraturer
https://studentportal.gu.se/minastudier/sprak/Studievagledning

Lokaler, Humanisten
https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten

Viktig tilläggsinformation inför vårterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Vi avvaktar rektorsbeslut i november. Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället.

Important additional information for the 2021 Spring semester in connection to the corona pandemic: We await the vice-chancellors policy decision in November. If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead.