Bild
böcker
Länkstig

Sociolingvistik med inriktning mot variation

Kurs
EN2222
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-23052
Ansökan stängd

Kort om kursen

Den centrala delen av kursen består av ett praktiskt arbete där du samlar in eget material som analyseras och tolkas (på engelska). Som en bakgrund studerar du sociolingvistikens historiska kontext där William Labov och hans innovationer från 1960-talet behandlas, samt Labovs föregångare. Viktiga aktuella teorier och metoder ingår också i kursen, liksom betydelsen av den variationistiska sociolingvistiken för språkvetenskapens olika empiriska metoder, dess styrkor och svagheter.
Undervisningsspråket är engelska.

Om utbildningen

The central part of the course consists of a practical assignment where
you collect your own material which you then analyze and interpret. As a
background, we study the historical context of sociolinguistics where
William Labov and his innovations from the 1960s are treated as well as
Labov's predecessors. We also study important current theories and
methods, as well as the importance of variationist sociolinguistics to
different empirical methods in linguistics, and its strengths and
weaknesses.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Vad händer sedan - plugga vidare, ta ut examen, söka jobb? Hur planerar du dina studier för att få drömjobbet?
Det finns många frågor, och en del svar hittar du här:  
https://studentportalen.gu.se/minastudier/hum/Examen+och+arbetsliv

Så är det att plugga

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler