Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Sociolingvistik med inriktning mot variation

Kurs
EN2222
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Den centrala delen av kursen består av ett praktiskt arbete där du samlar in eget material som analyseras och tolkas. Som en bakgrund studerar du sociolingvistikens historiska kontext där William Labov och hans innovationer från 1960-talet behandlas, samt Labovs föregångare. Viktiga aktuella teorier och metoder ingår också i kursen, liksom betydelsen av den variationistiska sociolingvistiken för språkvetenskapens olika empiriska metoder, dess styrkor och svagheter.

Om utbildningen

The central part of the course consists of a practical assignment where the student collects his/her own material which is analysed and interpreted. As a background, the historical context of sociolinguistics is studied where William Labov and his innovations from the 1960s are treated as well as Labov's predecessors. Important current theories and methods are studied, as well as the importance of variationist sociolinguistics to different empirical methods in linguistics, and its strengths and weaknesses.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen eller motsvarande

Efter studierna

Vad händer sedan - plugga vidare, ta ut examen, söka jobb? Hur planerar du dina studier för att få drömjobbet?
Det finns många frågor, och en del svar hittar du här:  
https://studentportalen.gu.se/minastudier/hum/Examen+och+arbetsliv

Så är det att plugga

Undervisningen

FÖRBEHÅLL

Kursen ges under förutsättning att det finns ett
tillräckligt studentantal och det inte skett några oförutsedda händelser
vid institutionen som gör att kursen inte kan bemannas.

COVID-19


grund av pandemin har institutionen för språk och litteraturer beslutat
att börja höstterminen 2021 med undervisning online. Vi planerar dock
en gradvis återgång till campusundervisning under andra halvan av
terminen (med början den 3 november) i enlighet med de nationella
riktlinjerna för undvikande av smittspridning och i enlighet med rektors
beslut. Notera att somliga kurser kanske måste ges online under hela
terminen. För ytterligare information till studenter om Covid-19, se
https://studentportal.gu.se/coronaviruset

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler