Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Sociolingvistik med inriktning mot variation

Kurs
EN2222
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-23058
Ansökan stängd

Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-23059
Ansökan stängd

Kort om kursen

Den centrala delen av kursen består av ett praktiskt arbete där du samlar in eget material som analyseras och tolkas. Som en bakgrund studerar du sociolingvistikens historiska kontext där William Labov och hans innovationer från 1960-talet behandlas, samt Labovs föregångare. Viktiga aktuella teorier och metoder ingår också i kursen, liksom betydelsen av den variationistiska sociolingvistiken för språkvetenskapens olika empiriska metoder, dess styrkor och svagheter.

Om utbildningen

The central part of the course consists of a practical assignment where the student collects his/her own material which is analysed and interpreted. As a background, the historical context of sociolinguistics is studied where William Labov and his innovations from the 1960s are treated as well as Labov's predecessors. Important current theories and methods are studied, as well as the importance of variationist sociolinguistics to different empirical methods in linguistics, and its strengths and weaknesses.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället. Se rektorsbeslut: https://www.gu.se/nyheter/restriktionerna-avgor-hur-digital-sommaren-oc…

Important additional information for the 2021 autumn semester in connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead. See the Vice-chancellor’s directional decision: https://www.gu.se/en/news/the-restrictions-determine-how-digital-the-su…

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler