Länkstig

Studievägledare: Naturvetenskap och matematik

Här hittar du studievägledare inom området naturvetenskap och matematik.

Ämnen

 • Naturvetenskapligt basår

Jeanette Montell
E-post: svl.math@gu.se
Telefon: 031-772 5388
Besöksadress: Campus Johanneberg, Chalmers Tvärgata 3, Institutionen för matematiska vetenskaper

Ämnen

 • Kemi
 • Organisk kemi och läkemedelskemi

Per Martin Björemark
E-post: svlkemi@cmb.gu.se
Telefon: 031-786 9013
Besöksadress: Medicinaregatan 7B

Ämnen

 • Fysik
 • Sjukhusfysik
 • Datorstödd fysikalisk mätteknik
 • Masterprogrammet i fysik
 • Masterprogrammet i komplexa adaptiva system
 • Masterprogrammet i fysik och lärande

Johanna Giske
E-post: johanna.giske@physics.gu.se
Telefon: 031-786 9143
Besöksadress: Campus Johanneberg, Institutionen för fysik, Origovägen 6 b, rum 1033

Ämnen

 • Matematik
 • Matematisk statistik
 • Matematikprogrammet
 • Masterprogrammet i Matematiska vetenskaper

Sonja Göc
E-post: svl.math@gu.se
Telefon: 031-772 3505, 0734-01 68 25 (sms)
Besöksadress: Campus Johanneberg, Chalmers Tvärgata 3, plan 1, rum L2065

Ämnen

 • Kandidatprogrammet i marina vetenskaper

Matilda Hultman
E-post: svl@marine.gu.se
Telefon: 031-786 25 01
Besöksadress: Medicinaregatan 7B

Ämnen

 • Masterprogrammet i marina vetenskaper
 • Masterprogrammet i fysisk oceanografi

Maria Burzlaff
E-post: svl@marine.gu.se
Telefon: 031-786 3129
Besöksadress: Medicinaregatan 7B

Ämnen

 • Masterprogrammet hav och samhälle

Grazzia Matamoros
E-post: svl@marine.gu.se
Tel: 031-786 37 33
Besöksadress: Medicinaregatan 7B

Ämnen

 • Geovetenskap
 • Geografi

Helena Elfman
E-post: svl@gvc.gu.se
Telefon: 031-786 2806
Besöksadress: Medicinaregatan 7B

 

Ämnen

 • Molekylärbiologi

Eva-Lena Axelsson
E-post: svl.molbio@cmb.gu.se
Telefon: 031-786 39 27

Besöksadress: Medicinaregatan 7B

Ämnen

 • Biologi

Andrea Kilströmer
E-post:  biology@bioenv.gu.se
Telefon: 031-786 3174
Besöksadress: Medicinaregatan 7B

Peter Gulz
E-post: biology@bioenv.gu.se
Besöksadress: Medicinaregatan 7B

Ämnen

 • Miljövetenskap

Karin Karlson
E-post: environmentalscience@bioenv.gu.se
Telefon: 031-786 2705
Besöksadress: Medicinaregatan 7B

Linnéa Wallgren
E-post: international@bioenv.gu.se
Telefon: 031-786 2527
Besöksadress: Medicinaregatan 7B

Jessica Lindskog
E-post: environmentalscience@bioenv.gu.se
Besöksadress: Medicinaregatan 7B

Ämnen

 • Receptarieprogrammet
 • Farmaci

Elsa Jegerås Andersson
E-post: receptarie@gu.se
Telefon: 031-786 9083
Besöksadress: Medicinaregatan 7B

Ämnen

 • Samhällsvetenskaplig miljövetenskap
 • Miljövetenskap

Anna-Karin Ågren
E-post: smil@handels.gu.se
Telefon: 031-786 1340
Besöksadress: Vasagatan 1
Besök efter överenskommelse via e-post.