Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Fortbildning för lärare och blivande lärare

Vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion erbjuds en rad olika kurser som kan läsas av dig som vill fortbilda dig eller utveckla din kompetens inom våra ämnesområden.

Många kurser ges på halvfart antingen på kvällstid eller som nätbaserade kurser. Dessa kan vara särskilt lämpade för dig som vill fortbilda dig vid sidan av arbetet.

Vi lanserar nu nya distanskurser i litteraturvetenskap. LV1115 och LV1116 kommer att ges på höstterminer från 2021 och framåt, LV1117 och LV1118 kommer att gå på vårterminer från 2022 och framåt.

Fyra kurser (LV1115, LV1116, LV1117 och LV1118) kommer tillsammans motsvara grundkursen i litteraturvetenskap, LV1111, 30 hp. Kurserna lämpar sig väl för dig som vill studera för att få behörighet som lärare i skolämnet svenska. Kurserna ges på distans och bygger huvudsakligen på självstudier.

Vi erbjuder kompetensutveckling i form av kortare kurser på kvällstid för yrkesverksamma lärare:
Kurserna utgår från er skolverksamhet. Vi läser aktuell forskning och prövar olika metodmodeller för att ge er möjlighet att utveckla undervisningen i litteratur.
De olika kurserna kan läsas separat och i vilken ordning som helst. Studietakten är 20 %. Kurserna ges kvällstid, en kurs per termin enligt rullande schema nedan.

HT21 LV0010 Varför läsa litteratur? Skönlitteratur som kunskapsform
VT22 LV0020 Litteratursamtal och litteratururval i undervisningen
HT22 LV0030 Poesi & film i undervisningen

Fristående kurser

Nedan listas de kurser som ges på halvfart kvällstid eller som nätbaserade kurser.

Litteraturvetenskap

Grundnivå

Avancerad nivå

Ämnesfördjupning (läskurser):

I ämnesfördjupningskurserna får du fördjupa dig inom ett specifikt litteraturvetenskapligt område. Du läser in kursen på egen hand och i egen takt. Kursen examineras enligt överenskommelse med den ansvariga läraren.

Alla läskurser (ämnesfördjupning) inom litteraturvetenskap finns listade här. Lämplig läskurs för lärare är till exempel Ämnesdidaktik med litteraturvetenskapliga perspektiv.

Idé- och lärdomshistoria

Grundnivå

Religionsvetenskap och teologi

Grundnivå

Avancerad nivå

Bland kurserna på avancerad nivå inom religionsvetenskap och teologi finns många som lämpar sig väl som fortbildning.

Teaterstudier

Grundnivå