Göteborgs universitet
Länkstig

Fortbildning för lärare och blivande lärare

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion erbjuder en rad olika kurser som kan läsas av dig som vill fortbilda dig, utveckla din kompetens eller läsa in ämnesbehörighet som lärare.

Många kurser ges på halvfart antingen på kvällstid eller som nätbaserade kurser. Dessa kan vara särskilt lämpade för dig som vill fortbilda dig vid sidan av arbetet.

Vi lanserar nu nya distanskurser i litteraturvetenskap. LV1115 och LV1116 kommer att ges på höstterminer från 2021 och framåt, LV1117 och LV1118 kommer att gå på vårterminer från 2022 och framåt.

Fyra kurser (LV1115, LV1116, LV1117 och LV1118) kommer tillsammans motsvara grundkursen i litteraturvetenskap, LV1111, 30 hp. Kurserna lämpar sig väl för dig som vill studera för att få behörighet som lärare i skolämnet svenska. Kurserna ges på distans och bygger huvudsakligen på självstudier.

Vi har även denna kurs som ligger på fortsättningsnivå:

Vi erbjuder även kompetensutveckling i form av kortare kurser på distans för yrkesverksamma lärare. Kurserna utgår från er skolverksamhet. Vi läser aktuell forskning och prövar olika metodmodeller för att ge er möjlighet att utveckla undervisningen i litteratur. Studietakten är 20 procent.

Höstterminen 2022

Vårterminen 2023

Avancerad nivå

Ämnesfördjupning (läskurser):

I ämnesfördjupningskurserna får du fördjupa dig inom ett specifikt litteraturvetenskapligt område. Du läser in kursen på egen hand och i egen takt.

Alla läskurser (ämnesfördjupning) inom litteraturvetenskap finns listade här.

Religionsvetenskap och teologi

Grundnivå

Avancerad nivå

Bland kurserna på avancerad nivå inom religionsvetenskap och teologi finns många som lämpar sig väl som fortbildning.

Kurser för att bli behörig lärare i religionskunskap

Vi har även kurser på heltid för dig som vill läsa in ämnesbehörighet i skolämnet religionskunskap. Kurserna går heltid på campus och du studerar tillsammans med studenter på Ämneslärarprogrammet.

Idé- och lärdomshistoria

Grundnivå

Teaterstudier

Grundnivå

Hela vårt utbud av ämnen, kurser och program finns här.

Frågor?

Kontakta vår studievägledare för lärarutbildning, Maria Janmark.