Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Fortbildning för lärare och blivande lärare

Vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion erbjuds en rad olika kurser som kan läsas av dig som vill fortbilda dig eller utveckla din kompetens inom våra ämnesområden.

Många kurser ges på halvfart antingen på kvällstid eller som nätbaserade kurser. Dessa kan vara särskilt lämpade för dig som vill fortbilda dig vid sidan av arbetet.

Vi lanserar nu nya distanskurser i litteraturvetenskap. LV1115 och LV1116 kommer att ges på höstterminer från 2021 och framåt, LV1117 och LV1118 kommer att gå på vårterminer från 2022 och framåt.

Fyra kurser (LV1115, LV1116, LV1117 och LV1118) kommer tillsammans motsvara grundkursen i litteraturvetenskap, LV1111, 30 hp. Kurserna lämpar sig väl för dig som vill studera för att få behörighet som lärare i skolämnet svenska. Kurserna ges på distans och bygger huvudsakligen på självstudier.

Avancerad nivå

Ämnesfördjupning (läskurser):

I ämnesfördjupningskurserna får du fördjupa dig inom ett specifikt litteraturvetenskapligt område. Du läser in kursen på egen hand och i egen takt. Kursen examineras enligt överenskommelse med den ansvariga läraren.

Alla läskurser (ämnesfördjupning) inom litteraturvetenskap finns listade här. Lämplig läskurs för lärare är till exempel Ämnesdidaktik med litteraturvetenskapliga perspektiv.

Idé- och lärdomshistoria

Grundnivå

Religionsvetenskap och teologi

Grundnivå

Avancerad nivå

Bland kurserna på avancerad nivå inom religionsvetenskap och teologi finns många som lämpar sig väl som fortbildning.

Teaterstudier

Grundnivå

Kurser för att bli behörig lärare i religionskunskap

Vi har även kurser på heltid för dig som vill läsa in ämnesbehörighet i skolämnet religionskunskap. Kurserna går heltid på campus och du studerar tillsammans med studenter på Ämneslärarprogrammet.

Hela vårt utbud av ämnen, kurser och program finns här.