Länkstig

Fiktion för unga

Kurs
LV2150
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22261
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen ger deltagarna fördjupade historiska, teoretiska, estetiska och didaktiska perspektiv på fiktion för unga, både sådan som särskilt producerats för unga och sådan som varit/är särskilt populär bland unga. Genom seminariediskussioner och fortlöpande skriftliga uppgifter utvecklas deltagarnas förmåga att i dialog med andra och utifrån skilda perspektiv analysera och bedöma ett brett spektrum av fiktionsberättelser, främst i bokform men även i interaktivt berättande och textvärldar som rör sig mellan olika medier. 

Kursens tema för våren 2021 är: Utopi, dystopi och klimatfiktion

Kursen riktar sig till magister- masterstudenter som planerar att skriva uppsats inom området ungdomslitteratur, svensklärare verksamma inom grundskolans senare år eller gymnasieskolan samt deltagare med ett intresse för barn- och ungdomskultur.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Avslutade kurser om minst 180 hp på grundnivå, varav minst 90 med progression i något ämne, där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15 hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.