Länkstig

Religionskunskap 2 för gymnasielärare

Kurs
LGRE20
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen behandlar religion i Sverige och västvärlden samt olika vetenskapliga perspektiv på hur religion kan studeras. I kursen fördjupas kunskaper om både kristendomen och andra religioner, dels utifrån historiska perspektiv som belyser hur religionerna har bidragit till att forma vår samtid, dels utifrån perspektiv som belyser hur religionerna kan förstås i samtiden.

I delkurserna belyses hur övergripande samhälleliga förändringsprocesser har påverkat såväl kristendomen som andra delar av det samtida religiösa landskapet.

Genom samtliga delkurser aktualiseras religionsdidaktiska problemställningar utifrån delkursernas tema, vilket syftar till att öva din förmåga att använda olika typer av material i undervisning, men också till att förankra undervisning i teori. I kursen problematiseras också studiebesök i religiösa miljöer som undervisningsmetod.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på minst 15 högskolepoäng från Religionskunskap 1 för gymnasielärare (LGRE10, 30 högskolepoäng) eller motsvarande kunskaper.  

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, självstudier och fältarbete. Fältarbetet kan innebära moment som genomförs på kvälls- eller helgtid.

Lokaler

https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten