Göteborgs universitet

Studera hos oss

Vi har ett brett kursutbud inom alla våra ämnen. Dessutom har vi flera program, inom bland annat redaktionell praktik, teologi, kritiska studier och digital humaniora.

Våra kurser och program ger bildning och humanistiska kompetenser som du kan ha glädje av oavsett yrkesbana. De riktar sig till dig som funderar på ett arbetsliv inom kultur- eller informationssektorn, eller är intresserad av arbetsområden relaterade till mångfalds- och integrationsfrågor.

Utbildningarna förbereder dessutom för forskarkarriär inom respektive huvudområde. Många av våra kurser passar också dig som vill fortbilda och förkovra dig.

  • Det finns en studierektor för varje ämnesområde. Studierektorerna ansvarar för planering, administration och uppföljning av utbildningarna på grundnivå och avancerad nivå. Studierektorn har det övergripande ansvaret för bland annat kursplaner och kurslitteratur. Du kan vända dig till studierektorn om du har synpunkter på din kurs, på undervisningen eller liknande.
  • Vid allmänna frågor om kursinnehåll, studieplanering och så vidare bör du i första hand kontakta ditt ämnes studievägledare.
  • Om du som student har synpunkter på arbetsmiljön kan du vända dig till institutionens studentarbetsmiljöombud.