Länkstig

Sagor och barnlitteratur, myter och medier

Kurs
LV1121
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Vilken plats har berättandet och litteraturen för barn i internetsamhället? Den här kursen ställer samtidens barnlitteratur i relation till såväl dåtidens muntliga myter och sagor som film, tv och dataspel. Du får ta ställning till texter för barn utifrån olika föreställningar om läsningens funktion och ”barnens bästa”. Kursen riktas till lärare från förskola till mellanåldern och alla som är intresserade av barnlitteraturen och berättelsens omvandlingar i en digitaliserad tid.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Efter studierna

Våra kurser ger bildning och humanistiska kompetenser som du kan ha glädje av oavsett yrkesbana. Många av våra kortare kurser passar dig som vill fortbilda och förkovra dig. Kurserna kan också läsas som del av en utbildning på grund- och avancerad nivå som kan leda till kandidat-, magister- och masterexamen och forskarnivå.

Så är det att plugga

Lokaler

https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten