Länkstig

Litteraturvetenskap: Litteratur för barn och ungdom, Grundkurs

Kurs
LV1120
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12231
Ansökan öppnar 15 mars 2023

Om utbildningen

Vill du lära känna barn- och ungdomslitteraturens klassiker? Vill du veta vad barn och unga läste förr i tiden och vad man ger ut för barn och unga i dag? Och vad är egentligen barnlitteratur - pedagogiska redskap eller konst för barn? På den här kursen får du läsa exempel på olika tiders barn- och ungdomslitteratur, från avskräckande moraliska berättelser och gamla pojk- och flickböcker till samtida småbarnsböcker, bilderböcker, barndeckare och ungdomsromaner. Du får också öva dig att i dialog med andra analysera, diskutera och ta ställning till barn- och ungdomslitteratur i en rad olika perspektiv.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Våra kurser ger bildning och humanistiska kompetenser som du kan ha glädje av oavsett yrkesbana. Många av våra kortare kurser passar dig som vill fortbilda och förkovra dig. Kurserna kan också läsas som del av en utbildning på grund- och avancerad nivå som kan leda till kandidat-, magister- och masterexamen och forskarnivå.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen har olika undervisnings- och examinationsformer för att du som student ska kunna tillgodogöra dig kursens innehåll på bästa sätt och träna på de färdigheter och förmågor som är formulerade i kursens mål. I kursplanen framgår kursens undervisnings- och examinationsformer.

Lokaler

https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten