Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Religionskunskap 3 för gymnasielärare

Kurs
LGRE30
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12225

Om utbildningen

Kursens övergripande tematik är religioners uttryck i myter, symboler och riter samt hur olika media och andra sociala kommunikationsformer genom historien format de sätt som religion uttrycks på. Vi behandlar centrala religionsvetenskapliga perspektiv på myter, symboler och riter för att belysa deras betydelse och funktion för såväl religiösa grupper som för individer.

Relaterat till detta studerar vi hur förändringar i det mediala landskapet har påverkat och påverkar religioner, liksom hur man kan förhålla sig till media i studiet av religion och undervisningspraktik. Under kursen introduceras också religionspsykologisk teoribildning och hur man utifrån den kan förstå religioners och religiösa praktikers betydelse för människor.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på minst 30 högskolepoäng från Religionskunskap 1 och 2 för gymnasielärare (LGRE10 och LGRE20), varav minst 5 högskolepoäng från LGRE20, eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, självstudier och studiebesök.

Lokaler

https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten