Länkstig

Litterära klassiker genom tiderna

Kurs
LV1150
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12237
Ansökan öppnar 15 mars 2023

Om utbildningen

Varför lever vissa texter vidare och hur? Hur har synen på litteratur, författare och läsare förändrats över tid. Kursen behandlar litterära klassiker från antiken till idag, främst ur den västerländska och svenska litteraturen. Du utvecklar din förmåga att analysera och tolka litteratur i skilda genrer. Vi tar också upp begrepp som litteratur, fakta/fiktion, klassiker och kanon. I kursen ingår dels föreläsningar som är öppna för allmänheten, dels obligatoriska kursseminarier.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Våra kurser ger bildning och humanistiska kompetenser som du kan ha glädje av oavsett yrkesbana. Många av våra kortare kurser passar dig som vill fortbilda och förkovra dig. Kurserna kan också läsas som del av en utbildning på grund- och avancerad nivå som kan leda till kandidat-, magister- och masterexamen och forskarnivå.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen har olika undervisnings- och examinationsformer för att du som student ska kunna tillgodogöra dig kursens innehåll på bästa sätt och träna på de färdigheter och förmågor som är formulerade i kursens mål. I kursplanen framgår kursens undervisnings- och examinationsformer. 

Lokaler

https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten