Länkstig

Litteraturvetenskap, ämnesfördjupning I

Kurs
LV2220
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12268
Ansökan stängd

Om utbildningen

Här får du fördjupa eller bredda dina kunskaper inom ett specifikt litteraturvetenskapligt område med dess teoribildning, metoder och centrala frågeställningar. Du kan välja bland olika ämnen/läskurser om exempelvis bokhistoria, litteratur för unga, grafiska självbiografier, genuskritisk dramatik, svensk arbetarlitteratur eller ekokritik.

Ämnet bestämmer du i samband med kursstarten genom att kontakta den lärare som är ansvarig för kursen. Du läser in kursen på egen hand och i egen takt. Kursen examineras enligt överenskommelse med den ansvariga läraren. Här hittar du ämnen, litteraturlistor och kontakt till ansvarig lärare för respektive ämne: https://www.gu.se/litteratur-idehistoria-religion/amnesfordjupning-litt…

Kurserna kan läsas som del av en utbildning på avancerad nivå som kan leda till magister- och masterexamen samt vidare studier på forskarnivå. Rekommenderade studiegångar för avancerade studier i litteraturvetenskap: https://www.gu.se/litteratur-idehistoria-religion/studera-litteraturvet…

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 60 hp med progression (grundkurs och fortsättningskurs) i litteraturvetenskap samt kandidatexamen i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde, eller motsvarande, alternativt kandidatexamen i något av de moderna språkämnena med litterär inriktning som huvudämne, eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Vi studerar skönlitteraturen som konst och som en källa till kunskap om mänskliga och samhälleliga förutsättningar. Kurserna vänder sig till dig som funderar på ett arbetsliv inom kultur- eller informationssektorn där det ställs höga krav på läsförståelse, skrivfärdighet, språkkänsla och vetenskapliga förhållningssätt.

Kurser i litteraturvetenskap ges på grund- och avancerad nivå där ämnet kan utgöra huvudområde för kandidat-, magister- och masterexamen. Rekommenderade studiegångar för avancerade studier i litteraturvetenskap:https://www.gu.se/litteratur-idehistoria-religion/studera-litteraturvet…