Länkstig

Litteraturhistoria 2: Fiktionella personer

Kurs
LV1117
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22216
Ansökan stängd

Om utbildningen

Vad är egentligen en fiktionell person? Hur hanteras och fungerar dessa människogjorda människor när vi läser skönlitteratur? I kursen studeras ett urval litterära verk från olika tider med fokus på grundläggande mönster vad gäller litterär karaktärisering. Du ges även möjlighet att utveckla din förmåga att analysera, tolka och jämföra litterära texter i olika genrer. Kursen ges på distans och är uppdelad i tre delkurser som var och en fördjupar det litteraturhistoriska studiet.

Denna kurs tillsammans med tre andra kurser (LV1115, LV1116, LV1118) motsvarar grundkursen i litteraturvetenskap, LV1111, 30 hp. Kursen lämpar sig väl för dig som vill studera för att få behörighet som lärare i skolämnet svenska. Kursen kommer att ges på vårterminerna.

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion erbjuder en rad olika kurser som kan läsas av dig som vill fortbilda dig, utveckla din kompetens eller läsa in ämnesbehörighet som lärare. Här kan du läsa mer om fortbildning för lärare och blivande lärare: https://www.gu.se/litteratur-idehistoria-religion/fortbildning-for-lara…

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen ges på distans och bygger huvudsakligen på självstudier.