Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Berättande i mediesamhället

Kurs
LV1118
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12211
Tillfället är inställt

Om utbildningen

I sin helhet belyses olika former av berättande i samtiden och historiskt med betoning på multimodalitet: text – bild – ljud. En modell för narrativanalys introduceras tillsammans med analytiska ingångar kring hur läsare, åskådare etc finner värde i berättelser. Kursen ger en grundläggande kunskap om analytiska termer och begrepp avseende multimodalt berättande samt bygger en grund till att tillämpa dessa mot bakgrund av mediesamhället som kulturellt sammanhang. 

Denna kurs tillsammans med tre andra kurser (LV1115, LV1116, LV1117) motsvarar grundkursen i litteraturvetenskap, LV1111, 30 hp. Kursen lämpar sig väl för dig som vill studera för att få behörighet som lärare i skolämnet svenska. Kursen ges på distans och bygger huvudsakligen på självstudier. Kursen kommer att ges på vårterminen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)