Göteborgs universitet

Kontaktinformation

E-post
Postadress
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Box 200
405 30 Göteborg
Besöksadress
Humanisten (plan 6), Renströmsgatan 6, 412 55 Göteborg
Leveransadress
Lundgrensgatan 5, 412 56 Göteborg

Prefekt

Katarina Leppänen (rum C629)
E-post: katarina.leppanen@lir.gu.se
Telefon: 031-786 5872

Administrativ chef

Annika Bourdieu (rum C619)
E-post: annika.bourdieu@lir.gu.se
Telefon: 031-786 1563

Proprefekt

Olle Widhe (rum D325)
E-post: olle.widhe@lir.gu.se
Telefon: 031-786 5312

Utbildningsansvarig, viceprefekt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, samt för lärarutbildning

Tobias Hägerland (rum C646)
E-post: tobias.hagerland@lir.gu.se

Telefon: 031-786 4384

Viceprefekt för forskarutbildning

Gunilla Hermansson (rum J662)
E-post: gunilla.hermansson@lir.gu.se
Telefon: 031-786 4558

Viceprefekt för forskning

Johan Kärnfelt (rum J647)
E-post: johan.karnfelt@lir.gu.se
Telefon: 031–786 4526

Viceprefekt för infrastruktur

Cecilia Lindhé (rum H319)
E-post: cecilia.lindhe@lir.gu.se
Telefon: 031–786 4732

Du som vill ha institutionens arbets- och delegationsordning, organisationsplan eller annat styrdokument kan mejla: lir@lir.gu.se

Annika Bourdieu, administrativ chef (rum C619)

 

HR, rekrytering, arbetsmiljö, arbetsrätt.
Telefon: 031-786 1563
E-post: annika.bourdieu@lir.gu.se

 

Camilla Alvhage, studievägledare (rum C641)
Studievägledning litteraturvetenskap och teaterstudier samt masterprogrammet Digital humaniora.
Telefon: 031-786 4580
E-post: studiev.litt@lir.gu.se

Björn Andersson, administratör (expeditionen, C640)
Inköp, diarieföring, studentexpedition, miljösamordning.
Telefon: 031-786 1018
E-post: bjorn.andersson@lir.gu.se

Carolina Bergman, institutionsekonom (rum C621)
Ekonomi
Telefon: 031-786 19 12
E-post: carolina.bergman@lir.gu.se

Hanna Erlingsonkommunikatör (rum C637)
Extern och intern kommunikation, webb.
Telefon: 031-786 5317 / 0766-18 53 17
E-post: hanna.erlingson@lir.gu.se

Jenny Larsson, administratör (rum C636)
Utbildningsadministration litteraturvetenskap, teaterstudier, samt lärarutbildning i svenska. Lokalbokning LIR.
Telefon: 031-786 4561
E-post: jenny.larsson@lir.gu.se

Jong Ho, personalhandläggare (rum F241)
Personaladministration.
Telefon: 031-786 4556
E-post: jong.ho@lir.gu.se

Eva Högberg, ekonom (rum C622)
Administration av externa forskningsprojekt, avtal, fakturahantering, löpande ekonomihantering.
Telefon: 031-786 1254
E-post: eva.hogberg@lir.gu.se

Eiemi Alosachi, OBS! Föräldraledig
Studievägledare för lärarutbildningen i religion och svenska med inriktning mot litteraturvetenskap.
Telefon: 031-786 6506 ( telefontid torsdagar 13:30-14:30)
E-post: studiev.larare@lir.gu.se

Annie Rinaldo, (Rum C639)
Studievägledare för lärarutbildningen i religion och svenska med inriktning mot litteraturvetenskap.
E-post: studiev.larare@lir.gu.se
tel 031-786 6506

Daniel Rolk, utbildningsadministratör
Utbildningsadministration litteraturvetenskap, idé- och lärdomshistoria, teaterstudier samt lärarutbildning i svenska. Lokalbokning LIR.
Telefon: 031-786 1562
E-post: daniel.rolk@gu.se

Kristina Svensson, studievägledare (rum C679)
Studievägledning religionsvetenskap och teologi, idé- och lärdomshistoria, masterprogrammet Kritiska studier.
Telefon: 031-786 4519
E-post: kristina.svensson@lir.gu.se

Katarina Wignell, kommunikatör (rum C634)
Kommunikation och webb för Centrum för digital humaniora.
Telefon: 031-786 4565
E-post: katarina.wignell@lir.gu.se

Ordinarie telefon- och besökstid:

Måndag 9.45–11.45 och 13–15.15
Tisdag 9.45–11.45 och 13–15.15
Onsdag 9.45–11.45 (eftermiddag stängt)
Torsdag 9.45–11.45 och 13–15.15

Telefon: 031-786 1115
E-post: expedition@lir.gu.se
Besöksadress: Humanisten, Renströmsgatan 6, plan 6

Här kan du bland annat:

  • få information om schema, kursplaner och litteraturlistor (dessa hittar du även i Canvas - Göteborgs universitets lärplattform)
  • få studieintyg och registreringsintyg (du kan också själv skriva ut verifierbara studieintyg via Studentportalen eller hämta dem i Servicecenter i entrén till Humanisten)
  • lämna in hemtentor och andra examinationsuppgifter
  • hämta ut din tenta om du inte har kunnat vara med vid det ordinarie tentautlämningstillfället.

Humanistiska fakulteten

Öppettider för hela Humanisten finns här.

Servicecenter

Servicecenter ger service och stöd till studenter, besökare och medarbetare vid Göteborgs universitet. Där kan du bland annat få hjälp med broschyrer och informationsmaterial, ditt studentkonto och GU-kortet.

Det finns en studierektor för varje ämnesområde. Studierektorerna ansvarar för planering, administration och uppföljning av utbildningarna på grundnivå och avancerad nivå. Studierektorn har det övergripande ansvaret för kursplaner och kurslitteratur, för vilka lärare som undervisar på kurserna och för den pedagogiska utvecklingen.

Du kan vända dig till studierektorn om du har synpunkter på din kurs, på undervisningen eller liknande.

Vid allmänna frågor om kursinnehåll, studieplanering och så vidare bör du i första hand kontakta ditt ämnes studievägledare.

Studierektorer

Litteraturvetenskap och teaterstudier

Jenny Bergenmar
Telefon: 031-786 52 23
E-post: studierektor.littvet@lir.gu.se

Idé- och lärdomshistoria

Anton Jansson 
Telefon: 031-786 23 82
E-post: anton.jansson@lir.gu.se

Religionsvetenskap och teologi

Martin Westerholm
Telefon: 031-786 4131
E-post: martin.westerholm@lir.gu.se

Ämneslärarprogrammet i svenska

Johan Alfredsson (rum C632)
Telefon: 031-786 4524
E-post: johan.alfredsson@lir.gu.se

Programkoordinatorer

Masterprogrammet Digital humaniora

Jonas Ingvarsson (rum C613)
Telefon: 031-786 5477
E-post: jonas.ingvarsson@lir.gu.se

Masterprogrammet Kritiska studier

Maria Johansen (rum C654)
Telefon: 031-786 4522
E-post: maria.johansen@lir.gu.se

Teologiskt kandidatprogram

Martin Berntsson (rum C624)
Telefon: 031-786 47 26
E-post: martin.berntson@lir.gu.se

Master i teologi

Andreas Nordlander (rum C642)
Telefon: 031-786 4523
E-post: andreas.nordlander@lir.gu.se

Ämneslärarprogrammet i religionskunskap

Wilhelm Kardemark (rum J661)
Telefon: 031-786 4121
E-post: wilhelm.kardemark@lir.gu.se

Redaktionell praktik

Christian Lenemark (rum C648)
Telefon: 031-786 4920
E-post: christian.lenemark@lir.gu.se

Kontaktuppgifter till många av institutionens pensionerade medarbetare.

Beata Agrell, professor emerita

Litteraturvetenskap
Telefon: 072-188 18 80
E-post: beata.agrell@lir.gu.se

Bo Claesson
Religionsvetenskap/Tros- o. livsåskådningsvetenskap
E-post: bo.claesson@lir.gu.se

Nils Eriksson, professor emeritus
Idé- och lärdomshistoria
Telefon: 031-786 4349
E-post: nils.eriksson@idehist.gu.se

Gunnar D Hansson
Litteraturvetenskap
Telefon: 031-786 4349
E-post: gunnar.d.hansson@lir.gu.se

Stina Hansson, professor emerita
Litteraturvetenskap
Telefon: 031-786 4349
E-post: stina.hansson@lir.gu.se

Dag Hedman, professor emeritus
Litteraturvetenskap
E-post: dag.hedman@lir.gu.se

Sven-Eric Liedman, professor emeritus
Idé och lärdomshistoria
Telefon: 031-786 4349
e-post: sven-eric.liedman@lir.gu.se
Webbplats: sven-eric.liedman.net/

Eva Lilja, professor emerita
Litteraturvetenskap
Telefon: 0340-622700 (hem)
E-post: eva.lilja@lir.gu.se

Rosmari Lillas
Religionsvetenskap/Gamla Testamentets exegetik
E-post: rosmari.lillas@lir.gu.se

Bo Lindberg, professor emeritus
Idé- och lärdomshistoria
Telefon: 031-786 4349
E-post: bo.lindberg@lir.gu.se

Robert Lyons, fil.dok, universitetslektor emeritus
Teaterstudier
Telefon: 070-639 1965
E-post: robert.lyons.rfl@gmail.com

Lars Lönnroth, professor emeritus
Litteraturvetenskap
Telefon: 031-786 4349
E-post: lars.lonnroth@lit.gu.se

Bertil Nilsson, professor emeritus
Religionsvetenskap med inriktning mot kristendomens historia
Telefon: 046-211 35 03
E-post: bertil.nilsson@lir.gu.se

Ingemar Nilsson, professor emeritus
Idé- och lärdomshistoria
Telefon: 031-786 4349
E-post: ingemar.nilsson@lir.gu.se

Britt-Mari Näsström, professor emerita
Religionshistoria
Telefon: 031-786 4349
E-post: britt-mari.nasstrom@religion.gu.se

Staffan Olofsson, professor emeritus
Religionsvetenskap med inriktning mot Gamla testamentets exegetik
E-post: staffan.olofsson@lir.gu.se

Christina Svensson
Litteraturvetenskap
E-post: christina.svensson@lir.gu.se

Staffan Thorson, professor emeritus
Litteraturvetenskap
Telefon: 031-786 4349
E-post: staffan.thorson@lit.gu.se