Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Kontaktinformation

E-post
Postadress
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Box 200
405 30 Göteborg
Besöksadress
Humanisten (plan 6), Renströmsgatan 6, 412 55 Göteborg
Leveransadress
Lundgrensgatan 5, 412 56 Göteborg

Prefekt

Katarina Leppänen (rum C629)
E-post: katarina.leppanen@lir.gu.se
Telefon: 031-786 5872

Administrativ chef

Annika Bourdieu (rum C619)
E-post: annika.bourdieu@lir.gu.se
Telefon: 031-786 1563

Proprefekt

Arne Rasmusson (rum J659)
E-post: arne.rasmusson@lir.gu.se
Telefon: 031-786 1710

Ekonom

Johanna Wickberg (rum C621)
E-post: johanna.wickberg@gu.se
Telefon: 031-786 1912

Utbildningsansvarig, viceprefekt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Daniel Enstedt (rum C638)
E-post: daniel.enstedt@lir.gu.se

Telefon: 031-786 2091

Viceprefekt för forskarutbildning

Arne Rasmusson (rum J659)
E-post: arne.rasmusson@lir.gu.se
Telefon: 031-786 1710

Viceprefekt för forskning

Johan Kärnfelt (rum J647)
E-post: johan.karnfelt@lir.gu.se
Telefon: 031–786 4526

Viceprefekt för lärarutbildning

Carina Agnesdotter (rum C631)
E-post: carina.agnesdotter@lir.gu.se
Telefon: 031-786 4555

Du som vill ha institutionens arbets- och delegationsordning, organisationsplan eller annat styrdokument kan mejla: lir@lir.gu.se

Annika Bourdieu, administrativ chef (rum C619)
(Rekrytering, personalfrågor, doktorandadministration)
Telefon: 031-786 1563
E-post: annika.bourdieu@lir.gu.se

Camilla Alvhage, studievägledare (rum C641)
(Studievägledare litteraturvetenskap/teaterstudier, masterprogrammet Digital humaniora, masterprogrammet Kritiska studier, samt mentorssamordnare)
Telefon: 031-786 4580
E-post studievägledning: studiev.litt@lir.gu.se

Björn Andersson, administratör (expeditionen, C640)
(Expeditionsärenden, inköp, bibliotek, infrastruktur, miljörepresentant, diarieföring av exempelvis prefektbeslut)
Telefon: 031-786 1018
E-post: bjorn.andersson@lir.gu.se

Jenny Larsson, administratör (rum C636)
(Utbildningsadministration, diarieföring av studentärenden)
Telefon: 031-786 4561
E-post: jenny.larsson@gu.se

Jong Ho, personaladministratör (rum F241)
(Personaladministration)
Telefon: 031-786 4556
E-post: jong.ho@lir.gu.se

Eva Högberg, ekonom (rum C622)
(Administration av externa forskningsprojekt, avtal, fakturahantering, löpande ekonomihantering)
Telefon: 031-786 1254
E-post: eva.hogberg@lir.gu.se

Maria Janmark, studievägledare (rum C639)

(Lärarutbildning i religionskunskap och svenska, inriktning litteraturvetenskap)
Telefon: 031-786 6506
E-post: studiev.larare@lir.gu.se

Pernilla Josefson, administratör (rum C635)
(Utbildningsadministration, resehandläggning)
Telefon: 031-786 1562
E-post: pernilla.josefson@lir.gu.se

Kristina Svensson, studievägledare (rum C679)
(Studievägledare idé- och lärdomshistoria samt religionsvetenskap och teologi, personalhandläggare)
Telefon: 031-786 4519
E-post: kristina.svensson@lir.gu.se

Johanna Wickberg, institutionsekonom (rum C621)
Telefon: 031-786 1912
E-post: johanna.wickberg@lir.gu.se

Elin Widfeldtkommunikatör, tjänstledig (rum C637)

Extern och intern kommunikation, webb
Telefon: 031-786 5317 / 0766-18 53 17
E-post: elin.widfeldt@lir.gu.se

Katarina Wignell, kommunikatör (rum C634)
Kommunikation och webb för Centrum för digital humaniora
Telefon: 031-786 4565
E-post: katarina.wignell@lir.gu.se

Ordinarie telefon- och besökstid:

Måndag 9.45–11.45 och 13–15.15
Tisdag 9.45–11.45 och 13–15.15
Onsdag 9.45–11.45 (eftermiddag stängt)
Torsdag 9.45–11.45 och 13–15.15
Fredag 9.45–11.45 (eftermiddag stängt)

Telefon: 031-786 1115
E-post: expedition@lir.gu.se
Besöksadress: Humanisten, Renströmsgatan 6, plan 6

Här kan du bland annat:

  • få information om schema, kursplaner och litteraturlistor (dessa hittar du även i Canvas - Göteborgs universitets lärplattform)
  • få studieintyg och registreringsintyg (du kan också själv skriva ut verifierbara studieintyg via Studentportalen eller hämta dem i Servicecenter i entrén till Humanisten)
  • lämna in hemtentor och andra examinationsuppgifter
  • hämta ut din tenta om du inte har kunnat vara med vid det ordinarie tentautlämningstillfället.

Humanistiska fakulteten

Öppettider för hela Humanisten finns här.

Här finns Humanistiska fakultetens tillträdesregler, med information om vilka tider studenter och anställda har tillträde till olika lokaler i byggnaden.

Servicecenter

Servicecenter ger service och stöd till studenter, besökare och medarbetare vid Göteborgs universitet. Där kan du bland annat få hjälp med broschyrer och informationsmaterial, ditt studentkonto och GU-kortet.

Kontaktuppgifter till många av institutionens pensionerade medarbetare.

Beata Agrellprofessor emerita

Litteraturvetenskap
Telefon: 072-188 18 80
E-post: beata.agrell@lir.gu.se

Bo Claesson
Religionsvetenskap/Tros- o. livsåskådningsvetenskap
E-post: bo.claesson@lir.gu.se

Eva-Lena Dahlprofessor emerita
Idé- och lärdomshistoria
Telefon: 031-786 4349
E-post: dahl@lir.gu.se

Nils Eriksson, professor emeritus
Idé- och lärdomshistoria
Telefon: 031-786 4349
E-post: nils.eriksson@idehist.gu.se

Tomas Forserprofessor emeritus
Litteraturvetenskap
Telefon: 031-786 4349
E-post: tomas.forser@lir.gu.se och tomas.forser@gmail.com

Dick Haglund, professor emeritus
Religionsvetenskap
Telefon: 031-786 4349
E-post: dick.haglund@religion.gu.se

Gunnar D Hansson
Litteraturvetenskap
Telefon: 031-786 4349
E-post: gunnar.d.hansson@lir.gu.se

Stina Hansson, professor emerita
Litteraturvetenskap
Telefon: 031-786 4349
E-post: stina.hansson@lir.gu.se

Lisbeth Larsson, professor emerita
Ämne: Litteraturvetenskap med inriktning genus
e-post: lisbeth.larsson@lir.gu.se

Sven-Eric Liedman, professor emeritus
Idé och lärdomshistoria
Telefon: 031-786 4349
e-post: sven-eric.liedman@lir.gu.se
Webbplats: sven-eric.liedman.net/

Eva Liljaprofessor emerita
Litteraturvetenskap
Telefon: 0340-622700 (hem)
E-post: eva.lilja@lir.gu.se

Bo Lindbergprofessor emeritus
Idé- och lärdomshistoria
Telefon: 031-786 4349
E-post: bo.lindberg@lir.gu.se

Robert Lyons, fil.dok, universitetslektor emeritus
Teaterstudier
Telefon: 070-639 1965
E-post: robert.lyons.rfl@gmail.com

Lars Lönnrothprofessor emeritus
Litteraturvetenskap
Telefon: 031-786 4349
E-post: lars.lonnroth@lit.gu.se

Bertil Nilsson, professor emeritus
Religionsvetenskap med inriktning mot kristendomens historia
Telefon: 046-211 35 03
E-post: bertil.nilsson@rel.gu.se

Ingemar Nilsson, professor emeritus
Idé- och lärdomshistoria
Telefon: 031-786 4349
E-post: ingemar.nilsson@lir.gu.se

Britt-Mari Näsström, professor emerita
Religionshistoria
Telefon: 031-786 4349
E-post: britt-mari.nasstrom@religion.gu.se

Staffan Olofssonprofessor emeritus
Religionsvetenskap med inriktning mot Gamla testamentets exegetik
E-post: staffan.olofsson@lir.gu.se

Christina Svensson
Litteraturvetenskap
E-post: christina.svensson@lir.gu.se

Staffan Thorson, professor emeritus
Litteraturvetenskap
Telefon: 031-786 4349
E-post: staffan.thorson@lit.gu.se