Göteborgs universitet

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Bild
Humanisten i vintertid.
Länkstig

Här bedrivs forskning och undervisning i litteraturvetenskap, idé- och lärdomshistoria, religionsvetenskap och teologi, teaterstudier och digital humaniora.

Utöver fristående kurser i våra ämnen har vi även lärarutbildning i religionskunskap och svenska, ett teologiskt kandidatprogram, ett internationellt masterprogram i teologi och masterprogrammet Kritiska studier. Vi har också ett kandidatprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot redaktionell praktik och ett masterprogram i digital humaniora.