Länkstig

Religionskunskap I för Gymnasielärare

Kurs
LGRE10
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22324

Om utbildningen

Kursen syftar till att ge blivande religionskunskapslärare grundläggande religionsvetenskapliga och religionsdidaktiska kunskaper och färdigheter. Kursen ger kunskaper om ämnets historia och legitimitet, behandlar världsreligionernas och andra livsåskådningars föreställningar, riter och värderingar. Dessa föreställningar, riter och värderingar samt samtida förhållningssätt till religionsutövning relateras till genus, socioekonomiska faktorer, kulturella förhållanden, etnicitet och sexualitet i historia och nutid. Religionskunskapsämnets historiska utveckling och nuvarande utformning diskuteras och problematiseras. Kursen utvecklar även studenternas förmåga att reflektera över existentiella och etiska frågor både ur ett individuellt och samhälleligt perspektiv. Studenterna skall utveckla förståelse för olika människors kulturella och religiösa villkor. Kursen består av fyra delkurser genom vilka studenterna möter olika perspektiv på religion och livsåskådning. Delkurserna belyser frågor som rör fördomar och stereotyper om religionsutövning i olika former, världsreligionernas framväxt och historiska förändringar, centrala texter och urkunder och religionsfilosofiska, etiska och livsåskådningsmässiga perspektiv.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs Historia A eller Historia 1b / 1a1+1a2, samt att kärnkurserna under Ämneslärarprogrammets första termin inklusive VFU-kurs 1 (eller motsvarande) är genomgångna.

Urval

Platsgaranti

Så är det att plugga

Undervisningen

På kursen möter du olika undervisnings- och examinationsformer. Dessa bidrar på olika sätt för att du som student ska kunna tillgodogöra dig kursens innehåll på bästa sätt och för att du ska få träna på de färdigheter och förmågor som är formulerade i kursens mål. I kursplanen framgår kursens undervisnings- och examinationsformer. Dessa preciseras och förklaras mer i detalj i den kursguide du får när kursen startar. I denna finns också detaljschema och läsanvisningar liksom annan information så att du får en klar bild av kursens upplägg och vad som förväntas av dig som student.

Lokaler

https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten