Länkstig

Litteratursamtal och litteratururval i undervisning

Kurs
LV0020
Grundnivå
5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
17%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22208
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen är en fortbildningskurs och vänder sig till yrkesverksamma svensklärare (Gy/7-9) och utgår ifrån aktuell litteraturdidaktisk forskning och studentens egna erfarenheter. Kursen löper under en termin för att kunna ge möjlighet att pröva olika modeller i den egna undervisningen. Vi arbetar med frågor som: Hur samtala kring berättelser & skönlitteratur? Vilka texter kan läraren/eleven välja bland? Vad kan man lära av berättelser och litteratur?

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att studenten har ämneslärarexamen samt godkänt resultat på minst 60 hp från svenska för blivande lärare alternativt minst 60 hp från svenska språket/litteraturvetenskap, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.