Länkstig

Litteraturens genrer

Kurs
LV1115
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12229
Ansökan stängd

Om utbildningen

Är du intresserad av att läsa texter från olika tider med fokus på genre? I denna kurs utforskas litteraturens grundgenrer (epik, lyrik och dramatik) i ett historiskt perspektiv. Den ger också grundläggande färdighet i att analysera olika typer av texter, alltifrån poesi, till prosa- och dramatexter och inblick i olika sätt att se på genrebegreppet. Kursen ges på distans och är uppdelad i tre delkurser som var och en fördjupar studiet av de olika genrerna.

Denna kurs tillsammans med tre andra kurser (LV1116, LV1117, LV1118) motsvarar grundkursen i litteraturvetenskap, LV1111, 30 hp. Kursen lämpar sig väl för dig som vill studera för att få behörighet som lärare i skolämnet svenska. Kursen ges på distans och bygger huvudsakligen på självstudier. Kursen kommer att ges på höstterminerna. 

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion erbjuder en rad olika kurser som kan läsas av dig som vill fortbilda dig, utveckla din kompetens eller läsa in ämnesbehörighet som lärare. Här kan du läsa mer om fortbildning för lärare och blivande lärare: https://www.gu.se/litteratur-idehistoria-religion/fortbildning-for-lara…

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)