Länkstig

Idéhistoriens huvudlinjer, grundkurs 1

Kurs
IL1101
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12223
Ansökan stängd

Om utbildningen

Är du intresserad av den västerländska kultursfärens intellektuella historia? Här får du en orientering från antiken till upplysningen. I relation till den politiska och samhälleliga utvecklingen, den europeiska kolonialismen, den dominerande genusordningen m.m. diskuteras centrala idéer och traditioner inom filosofi, vetenskap, religion, politik och estetik. Du får också öva färdigheten att tolka texter mot olika idéhistoriska sammanhang.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Idéhistoriens huvudlinjer 1 och 2 ger dig grundläggande kunskaper om den västerländska idéhistorien från antiken fram till vår egen samtid – men redan på våra fortsättningskurser och framför allt på fördjupningskursen får du, främst genom de uppsatser du skriver, stora möjligheter att med idéhistoriska perspektiv fördjupa dig i de områden och frågor som du brinner för.
Ämnets tvärvetenskapliga karaktär gör att det knyter an till såväl andra humanistiska ämnen som ämnen inom andra vetenskapsområden. Därför kombineras kurser i idé- och lärdomshistoria med fördel med kurser från andra områden. Friheten att kombinera idé- och lärdomshistoria med andra ämnen innebär att du kan skräddarsy en kandidatutbildning som svarar mot dina intressen.
Se rekommenderade studiegångar https://gu.se/studera/hitta-utbildning/rekommenderade-studiegangar-i-id…

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

På kursen möter du olika undervisnings- och examinationsformer. Dessa bidrar på olika sätt för att du som student ska kunna tillgodogöra dig kursens innehåll på bästa sätt och för att du ska få träna på de färdigheter och förmågor som är formulerade i kursens mål. I kursplanen framgår kursens undervisnings- och examinationsformer. Dessa preciseras och förklaras mer i detalj i den kursguide du får när kursen startar. I denna finns också detaljschema och läsanvisningar liksom annan information så att du får en klar bild av kursens upplägg och vad som förväntas av dig som student.

Lokaler

https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten