Länkstig

Religionskunskap 4 för gymnasielärare

Kurs
LGRE41
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22326

Om utbildningen

Kursen syftar till att ge blivande religionskunskapslärare på gymnasienivå fördjupade kunskaper och färdigheter inom det religionsvetenskapliga fältet, särskilt i fråga om religionssociologiska perspektiv och studiet av världsreligionerna i fält. Under kursen ges möjlighet att tillägna sig teoretiska perspektiv med relevans för analys av religiösa förändringsprocesser i historia och nutid samt möjlighet att applicera dessa och andra teoretiska utgångspunkter i en empirisk studie med religionsdidaktisk anknytning.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på minst 45 högskolepoäng från Religionskunskap 1, Religionskunskap 2 och Religionskunskap 3 för gymnasielärare (LGRE10, 30 hp, LGRE20, 15 hp och LGRE30 15 hp) eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

På kursen möter du olika undervisnings- och examinationsformer. Dessa bidrar på olika sätt för att du som student ska kunna tillgodogöra dig kursens innehåll på bästa sätt och för att du ska få träna på de färdigheter och förmågor som är formulerade i kursens mål. I kursplanen framgår kursens undervisnings- och examinationsformer. Dessa preciseras och förklaras mer i detalj i den kursguide du får när kursen startar. I denna finns också detaljschema och läsanvisningar liksom annan information så att du får en klar bild av kursens upplägg och vad som förväntas av dig som student.

Lokaler

https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten