Länkstig

Biblioterapi i teori och praktik

Kurs
LV1170
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22218
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kan vi må bättre genom att läsa och samtala om litteratur? Och hur går det egentligen till att läsa i hälsofrämjande eller personlighetsutvecklande syfte? Kursen ger en grundläggande orientering i biblioterapins utveckling, både som praktisk metod och som forskningsfält. Den riktar sig framför allt till dig som i olika sammanhang har för avsikt att arbeta med biblioterapi. Du utvecklar din förmåga att självständigt planera och genomföra biblioterapeutisk verksamhet. Samtidigt övas din förmåga att inta ett kritiskt och problematiserande förhållningssätt till biblioterapin och dess arbetsformer. I kursen ingår både föreläsningar, obligatoriska seminarier och workshops.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)