Göteborgs universitet
Bild

Vad blir jag som humanist?

Vad händer efter examen? Kommer jag att få jobb? Vad kan jag arbeta med? Humanister arbetar i stort sett överallt i samhället. Där får de användning för sina specifika ämneskunskaper och generella kompetenser som uppövats under studierna.

Vad gör en humanist?

Humanister arbetar i stort sett överallt i samhället. Där får de användning för sina specifika ämneskunskaper och generella kompetenser som uppövats under studierna. Exempel är förmågan att uttrycka sig väl i tal och skrift, att analysera, problematisera och växla perspektiv, att kunna sätta sig in i komplexa frågor och problem men också att kunna samarbeta och kommunicera.

Kommer jag att få jobb?

En alumnundersökning från 2020 visar att 81% av de som tagit ut sin examen vid humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet hade arbete inom 6 månader efter avslutade studier. 87% hade arbete inom 12 månader.

Drygt hälften arbetade inom offentlig sektor (kommun, region, stat), en fjärdedel var anställda inom privat sektor och övriga arbetade inom intresseorganisation eller var egenföretagare.

Många möjliga karriärsvägar

Det finns vissa karriärvägar och yrken som är lättare att ringa in, exempelvis lärare, doktorand, översättare och arkeolog. Men vad finns det mer? Och vad kan man arbeta med om man har examen i något av ämnena litteraturvetenskap, idé- och lärdomshistoria, religionsvetenskap och teologi, teaterstudier eller digital humaniora?

Det finns helt klart många olika vägar efter avslutade studier. Vad man arbetar med hänger ju också samman med vilka andra ämnen man har läst, vilka intressen man har liksom övriga erfarenheter och kompetenser.

Yrken hos tidigare studenter

Här är några exempel på tjänstebenämningar bland alumner som relativt nyligen tagit examen i våra ämnen.

Yrkestitlar inom idé- och lärdomshistoria

Museivärd, Programmerare, Översättare, Kulturassistent, Doktorand, Sakkunnig, Publikinformatör, Projektledare, Manusförfattare, Filmarbetare, Utställningsvärd, Kultursamordnare, Administratör, Kommunikatör, Journalist, Utredare, Arkivarie, Forskningsassistent

Yrkestitlar inom litteraturvetenskap

Doktorand, Bibliotekarie, Content writer, Lärare, Producent, Programledare, Doktorand, Manusförfattare, Kritiker, Frilansskribent, Fritidsledare, Kulturjournalist, Arkivarie, Bibliotekarie, Trafikinformationsledare, Systemförvaltare, Universitetslektor, Redaktör, Skribent, Översättare. Filmarbetare, Rektor, Informatör, Kommunikatör, Litterär agent, Förlagsassistent, Projektledare

Yrkestitlar inom religionsvetenskap och teologi

Demokratiutvecklare, Präst, Språkpedagog, Diakoniassistent, Produktionscontroller, Kommunikatör, Kommunikationschef, Lärare, Doktorand, Pastor, Skyddshandläggare, Arkivarie, Projektledare, Enhetschef inom hemtjänsten, Egenföretagare inom hälsa och livsstil, Arbetsledare, Föreningskonsulent, Museipedagog, Guide

Yrkestitlar inom teaterstudier

Producent, Teaterpedagog, Kommunalråd, Regiassistent, Sufflör, Scenchef, Kommunikatör, Redaktör, Reporter, Dramatiker, Konstnärlig ledare, Kostymör, Regissör, Produktionsassistent, Doktorand, Foajévärd. Operaproducent.