Länkstig

Läsning och fiktionsmöten i ett mediehistoriskt perspektiv

Kurs
LV1215
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22217
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen ger verktyg för att göra historiska kopplingar mellan äldre och nyare läsarter, från våra äldsta myter till våra senaste berättelser inom typografisk litteratur, tecknade serier, film och spel. Övning ges på att beskriva läsare, tittare och spelare som historiska och teknologiska varelser, inte minst i ett didaktiskt perspektiv, samt att förstå villkoren för deras olika upplevelser av fiktionsmöten.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på Litteraturvetenskap, Grundkurs, 30 hp, eller motsvarande förkunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.