Länkstig

Religionsvetenskap, grundkurs

Kurs
RKT110
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22323
Ansökan stängd

Om utbildningen

Vilken betydelse har religion och andlighet i vår samtid? Hur ser religionernas historia ut? Här får du kunskaper och teoretiska verktyg för att ta dig an några av religionsvetenskapens grundläggande frågor.

Du studerar inte bara världens religioner, deras uppkomst och historiska utveckling, utan tillägnar dig också kunskaper om religionernas olika texter, myter, riter och symboler, liksom sociologiska och psykologiska perspektiv på religion.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Efter avslutad grundkurs kan du fördjupa dina kunskaper ytterligare. Det finns ett rikt utbud av mindre fortsättnings- och fördjupningskurser som du kan kombinera på många olika sätt. Många av dem ges både på campus och online.

Vill du läsa till en kandidatexamen kan du skräddarsy en utbildning som svarar mot dina intressen. Du kan då också inbegripa kurser i andra ämnen och avsluta det hela med ett kandidatexamensarbete i religionsvetenskap och teologi.

Se rekommenderade studiegångar https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/rekommenderade-studiegangar-…

Så är det att plugga

Undervisningen

På kursen möter du olika undervisnings- och examinationsformer. Dessa bidrar på olika sätt för att du som student ska kunna tillgodogöra dig kursens innehåll på bästa sätt och för att du ska få träna på de färdigheter och förmågor som är formulerade i kursens mål. I kursplanen framgår kursens undervisnings- och examinationsformer. Dessa preciseras och förklaras mer i detalj i den kursguide du får när kursen startar. I denna finns också detaljschema och läsanvisningar liksom annan information så att du får en klar bild av kursens upplägg och vad som förväntas av dig som student.

Lokaler

https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten