Göteborgs universitet

Vår forskning

Vid institutionen bedrivs forskning inom ämnena idé- och lärdomshistoria, litteraturvetenskap, religionsvetenskap och teologi samt teaterstudier. Vid Göteborgs forskningsinfrastruktur för digital humaniora (GRIDH) finns forskningsprojekt som kombinerar humaniora med modern digital teknik.